Wijzigingen fondsdocumentatie BUFFERfund

BUFFERfund bestaat inmiddels bijna 2,5 jaar. Zowel door externe ontwikkelingen, nieuwe eigen inzichten als door vragen/suggesties van derden ontstond de behoefte om de oorspronkelijke documentatie aan te passen en te verfijnen. Daarnaast hebben een aantal kleine formele wijzigingen plaatsgevonden, welke in de documentatie moesten worden verwerkt.

Om al deze redenen zullen per 1 maart 2019 nieuwe versies van een aantal fondsdocumenten van kracht worden.

Op deze pagina vindt u de komende maand zowel de huidige als de nieuwe versies van deze documenten. Per 1 maart worden de huidige versies verwijderd en zijn de nieuwe versies van kracht.

Geen van de wijzigingen heeft overigens materiële consequenties voor de fondsstructuur, de operationele werkwijze, het risicoprofiel en het kostenniveau.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Wijzigingen m.b.t. Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds

De naam Stichting Bewaring BUFFER Funds is gewijzigd naar Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds. Het betreft een naamswijziging op verzoek van onze administrateur. De tenaamstelling was volgens de administrateur juridisch niet correct en er was ook de wens van de administrateur om een eenhoofdig bestuur te benoemen i.p.v. de eerdere tweehoofdige directie.

In het verlengde van de naamswijziging is de overeenkomst van beheer en bewaring aangepast naar een overeenkomst van beheer en juridisch eigendom. Tevens zijn op een aantal punten de gegevens in het informatie memorandum en de overeenkomst op elkaar afgestemd. Ook in deze overeenkomst zijn enkele kleine onvolkomenheden gecorrigeerd.

Nieuwe versie Informatie Memorandum

Binnen het Informatie Memorandum is onder meer het volgende gewijzigd:

– naamswijziging Stichting;

– meer uitgebreide en gedetailleerde omschrijving van het beleggingsbeleid;

– het corrigeren van kleine onvolkomenheden.

Nieuwe versie Fondsprofiel met nieuwe online bijlagen

Het fondsprofiel is gesplitst in een hoofddocument en online bijlagen. In het hoofddocument is het fonds korter beschreven, terwijl in de nieuwe bijlagen zeer uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende producten die BUFFERfund gebruikt en de beleggingsstrategie die wordt gehanteerd.