Duinen

Weekendbericht 25 april

 

  • Aandelenmarkten in wat rustiger vaarwater
  • Onzekerheden over gevolgen coronacrisis nog zeer groot
  • Beleid BUFFERfund blijft voorzichtig

De aandelenmarkten lijken de afgelopen weken in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. De enorme koersuitslagen zoals we die zagen in maart zijn verminderd. Dat neemt niet weg dat de dagelijkse volatiliteit nog altijd ver boven pre-corona niveau ligt. Koersfluctuaties worden bijvoorbeeld gevoed door enerzijds de bekendmaking van dramatische cijfers over de economie en anderzijds door af en toe opvlammende hoop op een snel beschikbaar medicijn of vaccin tegen Covid-19.

Sinds ons vorige weekendbericht twee weken geleden is de Eurostoxx50 index per saldo met een kleine 3% gedaald. BUFFERfund moest over dezelfde periode iets meer dan 0,5% aan rendement prijsgeven. Vanaf het dieptepunt op 16 maart is ons fonds +10,7% in koers hersteld, ondanks de grote liquiditeit variërend van 50% tot 70%. De Eurostoxx50 index steeg over dezelfde periode met 14,9%.

De nog altijd forse dagelijkse koersbewegingen duiden op voortdurende grote onzekerheden bij beleggers. Dat is niet verwonderlijk. De gevolgen van de huidige corona-crisis zijn zonder precedent. De wereldeconomie, vooral de dienstensector, is voor een deel stil komen te liggen en de schattingen over de teruggang van het Bruto Binnenlands Product zijn enorm. De werkloosheid in de VS is opgelopen tot uitzonderlijke hoogte (ruim 26 mln) en de bedragen die centrale banken en overheden uitgeven zijn duizelingwekkend.

Onder deze omstandigheden is een goede waardering van aandelen zeer lastig zo niet onmogelijk. Dat noopt ons nog altijd zeer voorzichtig te opereren. Natuurlijk zijn we erop gericht het eerder opgelopen verlies zo snel mogelijk in te lopen, maar het is noodzakelijk daarbij steeds het oog te houden op gedisciplineerde beheersing van het risico. Ons beleid blijft dus gericht op enerzijds het aanhouden van laag risico posities (op dit moment met name kasgeld, thans 52%) en aan de andere kant het in positie houden van certificaten met een verhoogd risico om zo toch een goed rendementsperspectief te behouden. Momenteel zijn we zodanig gepositioneerd dat we – bij aandelenkoersen (Eurstoxx50 index) die binnen een 15% opwaartse en neerwaartse bandbreedte blijven – voor BUFFERfund binnen een half jaar circa 5-8% rendement kunnen verwachten.

De verwachte rendementen gelden vanaf de actuele koers van BUFFERfund (85,26 euro) en zijn geprognosticeerd op basis van de huidige positie. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we posities aanpassen, bijvoorbeeld om rendementsperspectieven te vergroten of risico’s verder te verkleinen.

Met name bij een plotseling zeer aanzienlijke koersstijging van de aandelen (bijvoorbeeld door een onverwacht snelle introductie van een vaccin) zou het rendement van BUFFERfund achter kunnen blijven. Als aandelenkoersen meer geleidelijk herstellen (wat een realistischer scenario lijkt), is er tijd om posities aan te passen om ook meer dan het bovengenoemde rendement te kunnen genereren.

Ons vorige bericht verscheen twee weken geleden. De intensiteit waarmee we u over de gebeurtenissen op de aandelenmarkt en de positie van BUFFERfund informeren is daarmee afgenomen ten opzichte van de berichtgeving in maart. Dat tekent de rustiger periode waarin we nu verkeren. Het volgende bericht verschijnt zodra de marktsituatie en/of de positie van BUFFERfund daar aanleiding toe geeft. Voor nu wensen wij u een goed (konings)weekend.

Marcel Tak