Weekendbericht 21 maart 2020

 

  • Chaotische situaties op de beurzen
  • BUFFERfund nu voor bijna 75% liquide
  • Naast optimisme blijft voorzichtigheid geboden

Begin van deze week leek aan de grote koersval op de aandelenmarkten geen einde te komen. Vanaf de dieptepunten die woensdag werden bereikt, veerden de meeste beurzen echter wat op. Maar de stemming is nog altijd nerveus met een extreem hoge beweeglijkheid (volatiliteit) van de koersen.

Om de situatie op de beurzen enigszins te illustreren volgen hier een aantal quotes uit Het Financieele Dagblad van vandaag, 21 maart 2020, artikel ‘Markten hangen in de touwen na chaotische week’:

“De Amerikaanse beurs beleefde maandag de slechtste dag sinds de beurskrach van 1987.”

“De AEX sloot over de hele week gemeten uiteindelijk nagenoeg vlak, maar achter die façade gaan grote schommelingen schuil. Maandag daalde de index tussentijds 10% en vrijdag stond er op een zeker moment een plus van 6,2% op de borden. Ook de Eurostoxx 50-index van grote Europese bedrijven schoot alle kanten op.”

“Achter (en op) de schermen regeert nog steeds de chaos. De handel in obligaties verloopt uitermate stroef, met enorme verschillen tussen bied- en laatkoersen. Dat betekent dat transacties erg duur zijn, als ze voor elkaar komen. Zelfs Amerikaanse staatsobligaties, het meest liquide schuldpapier dat er is, zijn soms moeilijk te verkopen.”

BUFFERfund is, zoals we al eerder berichtten, ook hard geraakt door het coronanoodweer dat de financiële markten thans teistert. Tegen het aanhoudend beukende koersgeweld en de chaotische handelsomstandigheden (zie FD, en belangrijk om te weten dat de markt van onze gestructureerde producten is gelieerd aan die van obligaties) was ons beleid – om voortdurend ruime BUFFERS in stand te houden – uiteindelijk ook niet bestand.

Het geweld van de dalende koersen was ongekend en zonder precedent. Nog nooit zagen we een zo radicale omslag van een rustige markt op topniveaus naar wekenlange keiharde koersdalingen. In combinatie daarmee werden we bovendien geconfronteerd met een historisch hoge volatiliteit.

Van de gecontroleerde handel was geen sprake meer en vanaf de top in februari jl. heeft ons fonds nu bijna net zoveel verloren als de aandelenindex (ca. 32%). Voor individuele participanten hangt het verlies natuurlijk af van het instapmoment, waardoor het in de meeste gevallen feitelijk lager uitpakt.

De coronapandemie, de gevolgen daarvan voor de economie, de maatregelen van overheden en centrale banken… het zijn vooralsnog allemaal grote onzekerheden. Het effect op de beurzen is dat de prijsvorming nauwelijks meer gebaseerd is op een fundamentele inschatting van de waarde van de ondernemingen. Het sentiment (lees: angst en onzekerheid) domineert.

Op basis van deze situatie hebben wij de keuze gemaakt de meeste certificaten in de portefeuille te verkopen en ondanks de hiervoor geschetste zeer moeilijke handelsomstandigheden zijn wij hier na veel inspanningen uiteindelijk in geslaagd.

De opbrengsten zijn grotendeels niet herbelegd, voorlopig willen wij een grote liquiditeit in het fonds aanhouden. Voor een beperkt deel zijn specifieke certificaten aangeschaft met een hogere premie die, vanwege de exceptioneel hoge volatiliteit, een extreem hoog rendementspotentieel hebben.

De grote liquiditeit dient als bescherming tegen omvangrijke neerwaartse koersbewegingen die opnieuw zouden kunnen optreden. Door de beperkte positie in certificaten met een in potentie hoog rendement kan voor het gehele fonds toch een ruim herstelpotentieel gecreëerd worden.

De actuele positie – dus de combinatie van liquiditeit en certificaten – is zodanig dat BUFFERfund zowel bij stabiliseren van de huidige lagere koersen maar ook bij een koersdaling van de index tot circa 20% binnen een jaar vanaf de huidige koers een positief rendement kan behalen van circa 9% vanaf de huidige koers.

Mocht de beurs vanaf de huidige lage niveaus onverhoopt toch opnieuw met meer dan 20% dalen, dan zullen opnieuw BUFFERS van certificaten worden gebroken. Ons fonds zal dan naar verwachting echter minder hard dalen. Het herstelpotentieel na een dergelijke gebeurtenis is dan wel beperkter, tenzij we op dat moment nieuwe certificaten (bij)kopen ten koste van de liquiditeit.

Op basis van de huidige positie zou bij nieuwe snelle extreme koersdalingen van de aandelenindex (-50%) ons fonds met 18% in waarde dalen, zonder tussentijds ingrijpen.

Wanneer er sprake is van min of meer duurzaam herstel dan zullen wij daarvan mee profiteren door onze aanzienlijke liquiditeiten geleidelijk in te zetten.

Deze cijfers zijn geen harde garanties en kunnen veranderen op basis van het noodzakelijk daadwerkelijk gevoerde beleid. We geven ze echter om u toch enig kwantitatief inzicht te geven in de actuele positie van ons fonds.

Concluderend en samenvattend herhalen wij hierbij het slot van ons vorige bericht: “De combinatie van certificaten met een verhoogd risico (en daarmee sterk verhoogd rendementsperspectief) én een omvangrijke liquiditeit stellen BUFFERfund in staat om te profiteren van herstel, waarbij tegelijkertijd de risico’s van het fonds aanzienlijk zijn verminderd.”

Wij hebben uit diverse reacties van participanten opgemaakt dat u onze regelmatige berichtgeving over de gang van zaken waardeert. Ook het meermalen expliciet uitgedrukte vertrouwen wordt door ons op prijs gesteld, al kan dit natuurlijk uw en onze teleurstelling over de gedaalde waarde van het fonds niet compenseren.

Vanwege de heersende turbulentie op de financiële markten zullen wij u voorlopig intensief blijven informeren over de stand van zaken van ons fonds. Daarbij ligt uiteraard het accent op de financiële gevolgen van de coronatragedie. Niettemin realiseren wij ons echter terdege dat de gezondheidsconsequenties en alle andere zaken gerelateerd aan de coronacrisis voor iedereen ernstig kunnen zijn. Wij wensen u dan ook alle sterkte toe in deze moeilijke tijden.