Weekendbericht 15 maart 2020

  1. Door de samenloop van onzekerheid over het Coronavirus en het gevecht om de olieprijzen tussen Russen en Saoedi’s gierde de paniek afgelopen week door de beurzen. Daardoor was het buitengewoon lastig het beleid van BUFFERfund te effectueren. Dat beleid houdt in dat we verkopen als BUFFERS te klein zijn geworden en daarna nieuwe certificaten, met grotere BUFFERS, terugkopen.

 

  1. Tegelijkertijd is het ons streven het fonds onder slechte omstandigheden minder hard te laten dalen dan de benchmarkindex. Dat is de afgelopen week ternauwernood gelukt. Oorzaak hiervan is de enorm gestegen volatiliteit die leidt tot angstreacties bij veel beleggers. Als gevolg daarvan koppelt de markt thans aanzienlijk negatieve verwachtingswaarde aan de certificaten waarin wij handelen. Vanaf de toppen, nog maar enkele weken geleden gevestigd, moest de index maar liefst 33,1% prijsgeven. BUFFERfund daalde vanaf de top met 27,4%.

 

  1. Het beleid blijft erop gericht om in dit ongekend negatieve beurssentiment voldoende BUFFERS te handhaven en bij een eventuele verdere daling van de markt de teruggang voor BUFFERfund te matigen. Het gemiddelde van de huidige BUFFERS ligt rond 18%.

 

  1. Tegelijkertijd streven we ernaar het herstelpotentieel voor ons fonds zo groot mogelijk te houden. Omdat er tot nu toe geen BUFFERS zijn gebroken, is dat herstelpotentieel op dit moment getalsmatig groot. Niet alleen bij oplopende koersen maar ook bij stabilisatie van de koersen op deze lage niveaus, zal de waarde van ons fonds flink kunnen oplopen.

 

  1. Samenvattend blijft risicobeheersing prioriteit van het beleid, ook al kan dit ten koste van het herstelpotentieel gaan c.q. kan het herstel in dat geval langer duren. Aanvullend stelt de inmiddels opgebouwde omvangrijke liquiditeit van ruim 20% ons in staat adequaat te reageren als de rust enigszins terugkeert en zich kansen in de markt voordoen.

 

 

Marcel Tak