Structuur BUFFERfund

Om een goed beeld te geven van de fondsstructuur zijn op deze pagina de kenmerken en de verhoudingen tussen de verschillende betrokken partijen weergegeven.

Algemeen
Fondsnaam BUFFERfund
ISIN code NL0012615884
Startdatum 18 augustus 2016
Land van vestiging Nederland
Soort fonds Open-end beleggingsfonds
Juridische status Besloten fonds voor gemene rekening
Beursnotering Geen
Beheerder BUFFER Invest B.V.
Juridisch eigenaar Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds
Administrateur IQ EQ Financial Services B.V.
Bankrelatie ABN Amro
Brokers DeGiro en Interactive Brokers
Kosten en vergoedingen
Beheervergoeding 0,96 % per jaar
Overige kosten 0,10 %* per jaar
Total Expense Ratio (TER)
1,06 %** per jaar
Prestatievergoeding Geen
Participeren
Minimale investering 100.000,-
Minimale vervolgstorting of opname
5.000,-
Toe- en uittreding Dagelijks***
Toetredingskosten Geen
Uittredingskosten Geen
* Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt als percentage van het geprognosticeerde gemiddelde fondsvermogen.
** ** De TER bestaat uit de beheervergoeding plus de geschatte overige kosten. De TER betreft dus alle fondskosten.
*** Op werkdagen waarop zowel de Nederlandse als de Duitse beurs geopend is.