Strategie BUFFERfund

BUFFERfund maakt veel gebruik van zogenaamde Bonus Certificaten (al dan niet met cap of reverse) en Discount Certificaten. Aan de beurzen van Frankfurt en Stuttgart staan letterlijk honderdduizenden van deze certificaten genoteerd. Door zorgvuldige selectie en actief beheer volgens vaste regels beoogt het fonds de voordelen van deze producten optimaal te benutten. Ook andere gestructureerde producten kunnen worden ingezet om de doelstelling van het fonds te waarborgen en dynamisch om te gaan met diverse actuele marktomstandigheden.

Bonus en Discount Certificaten

Bonus Certificaten zijn gestructureerde producten waarvan de prestaties zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde (aandeel of aandelenindex). Het belangrijkste kenmerk van een gestructureerd product is dat het de verhouding tussen risico en rendement van die onderliggende waarde verandert.

Een zogenaamd Capped Bonus Certificaat heeft altijd een vaste looptijd, bijvoorbeeld 1 jaar. Aan het eind van de looptijd kan het certificaat worden afgelost tegen een vooraf vastgestelde Bonuskoers. Die Bonuskoers ligt hoger dan de koers waarop het certificaat is uitgegeven. Er is één belangrijke voorwaarde voor aflossing tegen de Bonuskoers: gedurende de gehele looptijd van het certificaat mag de onderliggende waarde (aandelenindex of individueel aandeel) nooit op of onder een vooraf vastgesteld niveau (barrière) komen. Het verschil tussen de actuele koers van de onderliggende waarde en de vastgestelde ondergrens noemen wij de BUFFER.

Reverse Bonus Certificaten geven juist rendement als de beurs daalt, gelijk blijft of slechts licht stijgt. Ze werken dus tegengesteld aan gewone Bonus Certificaten. BUFFERfund kan er voor kiezen een deel van het vermogen te beleggen in deze certificaten. Als de beurzen (flink) dalen, zal het fonds op deze certificaten een positief rendement behalen.

Discount Certificaten hebben eveneens een vaste looptijd en hebben als kenmerk dat de onderliggende waarde met korting kan worden gekocht. De aflossing is, net als bij de Bonus Certificaten, gemaximeerd en ligt altijd hoger dan de aankoopprijs van het certificaat.

Uitgebreide informatie over de aard en werking van de verschillende Bonus Certificaten en Discount Certificaten vindt u in het fondsprofiel.

Zorgvuldige productselectie

De eerste stap om tot een goed beleggingsresultaat te komen is om de beste certificaten te selecteren. Wij hebben een maatwerk selectieproces ontwikkeld om uit het enorme aanbod de meest aantrekkelijke certificaten te kiezen. Daarbij houden we rekening met de omvang van de BUFFER, het daaraan gekoppelde rendement en de te verwachten koersveranderingen van het betreffende certificaat onder verschillende marktomstandigheden.

Actief beheer

Wij monitoren doorlopend het effect van gekochte Bonus Certificaten op de toekomstige rendementsontwikkeling van de gehele portefeuille. In financieel-technische termen, wij monitoren continu de delta en gamma van BUFFERfund: de koersgevoeligheid en de koersgevoeligheid van de koersgevoeligheid.

Met behulp van het door onszelf ontwikkelde actieve beheer zijn wij bovendien in staat de nadelen van certificaten met een BUFFER zo veel mogelijk te beperken, zonder op lange termijn het aantrekkelijke rendementsperspectief op te geven. Ons actief beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

Dynamisch Risico Management (DRM); reageren op marktdalingen die de BUFFER bedreigen waardoor de aflossing op de Bonuskoers verloren zou gaan.
Dynamisch Winst Management (DWM); reageren op sterke marktstijgingen om de rendementsvooruitzichten doorlopend te optimaliseren.
Delta management; het monitoren, bewaken en uitvoeren van de mate van blootstelling naar waarde schommelingen van onderliggende waarden.
inzet van Reverse Bonus Certificaten; geven rendement als de beurs daalt, gelijk blijft of slechts licht stijgt. Ze werken dus tegengesteld aan de gewone Bonus Certificaten en bieden hiermee een goede tool binnen het Delta management om de totale portefeuille te diversifiëren.
– inzet van Discount Certificaten; als alternatief voor liquiditeiten en/of obligaties om dit risicomijdende deel van het fonds zo optimaal mogelijk te laten renderen.
– inzet van andere gestructureerde producten; om onze doelstelling te kunnen realiseren kunnen ook andere gestructureerde producten worden ingezet als garantiecertificaten, turbo’s, opties en ETF’s. Het fonds kan door het gebruik van deze instrumenten zich optimaal positioneren om gebruik te maken van de marktomstandigheden die zich voordoen.