Aangezien het fonds op 1 april 2016 is gestart zijn er nog geen daadwerkelijke resultaten beschikbaar. Vaak worden nieuwe strategieën getest door te analyseren wat de resultaten in het verleden zouden zijn geweest. Er is veel en terechte kritiek op backtests. Immers, resultaten uit het verleden hebben niet per definitie voorspellende waarde voor de toekomst. Wij staren ons daarom niet blind op de resultaten van onze eigen backtest. Toch laten we deze, gebaseerd op de afgelopen 10 jaar, zien om te tonen wat onder lang niet altijd gemakkelijke omstandigheden mogelijke uitkomsten zijn. Maar nogmaals, ziet u dit vooral niet als een garantie voor toekomstige prestaties van het BUFFERfund.

Wij vergelijken de BUFFER prestaties met de ES50 bruto dividend index, waarbij het dividend in de index is herbelegd voor aftrek van de dividendbelasting. Wij vinden dit de meest zuivere vergelijking tussen de backtest fondsprestatie en de benchmark.

Uit de backtest blijkt dat over de afgelopen 10 jaar het BUFFERfund totaal 80% rendement gehaald zou hebben, tegenover 37% voor de Eurostoxx50 index (inclusief bruto dividend, laatste kolom). Dat komt neer op een gemiddeld jaarrendement voor het BUFFERfund van 6,07% tegenover 3,16% voor de Eurostoxx50 index. De volatiliteit of beweeglijkheid van het fonds zou zijn uitgekomen op 12%, tegen 23% voor de benchmark index. Die beperkte beweeglijkheid betekent aanzienlijk meer rust in de portefeuille.

sheets

De resultaten zijn gebaseerd op een veronderstelde verhouding van 75% long Bonus Certificaten en 25% reverse Bonus Certificaten, waarbij de verhouding volgens een vaste formule werd aangepast aan de marktomstandigheden. De aanvangsBUFFER is steeds 20%, terwijl DRM en DWM plaatsvindt bij een koersmutatie van de index van +10% of -10%. Voor de berekening van de theoretische waarde van de (reverse) Bonus Certificaten is gebruik gemaakt van de werkelijke 1-jaars volatiliteit en 1-jaars rente. Voor het dividend is het gemiddelde bruto dividendpercentage over de afgelopen 10-jaar genomen (4,13%).

In de tabel staan ook de ES50 index zonder dividend en de ES50 index inclusief herbelegd netto dividend na aftrek van dividendbelasting. Deze indices doen het uiteraard minder goed dan de index met bruto dividend. Het rendement van de netto dividend index over de afgelopen 10 jaar is 24%. Veel fondsen gebruiken deze index om hun prestaties aan af te meten. De ES50 index exclusief dividend (deze index wordt vaak in de media genoemd om de stemming op de beurs weer te geven) rendeerde over de afgelopen 10-jaars zelfs negatief (-9%).