New year

De beste (rendements)wensen…

De stemming op de beurs is de laatste tijd opperbest. Dat bewijst de sterke stijging van de Eurostoxx50 index, de benchmark van ons fonds. Die index is samengesteld uit de grootste bedrijven met een notering aan één van de beurzen in de eurozone en heeft een brede spreiding over verschillende sectoren.

Sinds de start op 18 augustus jl. heeft BUFFERfund een rendement van 3,69% (per 23 december 2016). Een mooi resultaat in iets meer dan vier maanden tijd. We vergelijken het BUFFERfund dagelijks met de prestatie van de eerdergenoemde Eurostoxx50 index. Zoals uit de grafiek valt af te lezen, heeft de Eurostoxx50 over dezelfde periode een rendement van 9,88%. Dat is duidelijk meer dan het rendement van BUFFERfund. Een directe belegging in de index heeft echter ook heel wat meer risico dan BUFFERfund. Dat risico meten we via de hoogte van de volatiliteit, de beweeglijkheid van een fonds of index. De volatiliteit van BUFFERfund is sinds de start 5,19, terwijl die van de Eurostoxx50 op 13,48 ligt. En hoe hoger de volatiliteit hoe meer risico aan een belegging is verbonden.

Normaal gesproken gaat een groter risico ook met een hoger rendementsperspectief gepaard. Op korte termijn zien we dat nu terug in de resultaten van BUFFERfund en de Eurostoxx50 index. BUFFERfund heeft echter als doelstelling op lange termijn het lagere risico, in de vorm van een lage volatiliteit, te combineren met een minstens zo goede prestatie als de veel risicovollere Eurostoxx50 index. Met de huidige achterstand op de index lijkt dat misschien een moeilijke opgave, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld.

Stel dat de aandelen het komende jaar stabiliseren op het hogere koersniveau van vandaag. Na één jaar zal de belegger in de index dan nog eens 3% dividend verdienen, zodat het totaalrendement op 12,5% uitkomt. Er vanuit gaande dat BUFFERfund de komende tijd naar een volbelegde situatie toegroeit, zal het fonds in een dergelijk scenario dan – door de Bonus in de CBC – geleidelijk in waarde toenemen zodat over een jaar naar schatting 10% rendement wordt gerealiseerd,. Dat rendement betekent nog maar een kleine achterstand op de index, en let wel: zonder dat de koersen behoeven te stijgen. Sterker nog: zelfs als de koersen nu met bijvoorbeeld 10% zouden dalen en dan stabiliseren, ligt een rendement in de buurt van 10% nog steeds in het verschiet. De benchmark zou in dat geval nog slechts op een paar procent winst staan.

Voor alle duidelijkheid, dit was maar een voorbeeld. Wat de aandelenkoersen het komende jaar zullen doen weten we natuurlijk niet. Wel hebben we er alle vertrouwen in dat we (ook) in 2017 een mooi rendement kunnen realiseren gecombineerd met een verlaagd risico.

Het BUFFERteam wenst alle participanten en geïnteresseerden in BUFFERfund een gezond en succesvol 2017.