Raad van Advies BUFFERfund

BUFFERfund heeft naast de beheerder en de juridisch eigenaar ook een Raad van Advies. De raad kan zowel door de directie van BUFFER Invest B.V. als door het bestuur van de Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds om advies worden gevraagd.

De raad bestaat momenteel uit de volgende twee leden:

Drs. H.W. Janssen

lid van de Raad van Advies

Henk Janssen studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Nadien vervulde hij directiefuncties bij een aantal Nederlandse verzekeraars waaronder OHRA en Delta Lloyd. In 2004 trad hij aan als CFO van de toenmalige Belgische verzekeringsmaatschappij Mercator.
Begin 2016 werd hij benoemd tot CEO van Baloise Insurance dat behoort tot de belangrijkste verzekeraars in België.

H.J.Th. van Stokkom

lid van de Raad van Advies

Henk van Stokkom werkte eerst in de internationale grondstoffenhandel. In 1993 werd hij benoemd tot financieel directeur van Hemar BV en de door dit bedrijf gefinancierde De Waal Foundation. Deze laatste stichting financierde activiteiten voor kinderen met een handicap in Zuid Amerika. Sinds 1995 is hij als zelfstandige actief voor beleggings- en vermogensfondsen en vermogende particulieren inzake hun giftenbeleid en verantwoord investeren. Ook was hij voorzitter van de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (2002-2006). Vanaf 2008 is hij uitsluitend nog werkzaam voor vermogensfondsen.