Participeren

Valt BUFFERfund onder toezicht van de AFM?

Participeren in BUFFERfund is slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer. Dit betekent dat het fonds en haar beheerder zijn uitgezonderd van het toezicht door de AFM. Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder die het fonds beheert en rapporteert daarover ook periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V.

Kan ik op ieder moment in- en uitstappen?

In- en uitstappen kan kosteloos op iedere werkdag waarop de beurzen in Nederland en Duitsland geopend zijn.

Hoe kan ik het verloop van mijn beleggingen in BUFFERfund volgen?

Iedere dag waarop de Duitse en Nederlandse beurs geopend zijn, wordt op onze website een koers gepubliceerd. Formeel is er echter sprake van een indicatieve koers omdat deze koers niet dagelijks wordt gecontroleerd door onze administrateur. Aan het einde van iedere kalendermaand wordt de officiële koers gepubliceerd.

Heeft BUFFER Invest BV enige zeggenschap over mijn geld? Kan BUFFER Invest BV er vrij over beschikken?

BUFFER Invest B.V. is bevoegd om de door de participanten ingelegde gelden te beleggen overeenkomstig de voorwaarden van het fonds zoals beschreven in het Informatie Memorandum. De Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds beschikt namens de participanten over het vermogen van het fonds.

Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 1,789% tot 5,28% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2020). De hoogte van het forfaitair bepaald rendement is afhankelijk van de omvang van het vermogen in Box 3. Zie voor details de uitleg van de belastingdienst.

Indien u via een vennootschap in BUFFERfund belegt, zijn de koersresultaten uit deze belegging onderdeel van het resultaat voor belastingen van de vennootschap.

Is het mogelijk om het management van het fonds te spreken?

Het is BUFFER Invest (als beheerder van BUFFERfund) er veel aan gelegen om snel en duidelijk met (potentiële) participanten te communiceren. Dat doen wij voornamelijk via de website. Indien u toch nog vragen heeft kunt u die het beste per mail of via het contactformulier stellen, waarna wij indien gewenst contact met u opnemen.