Voorwaarden participeren BUFFERfund

Participeren in BUFFERfund is mogelijk vanaf € 100.000,-*. Als u mee wilt doen dient u het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier met een geldig kopie legitimatiebewijs – en in het geval van een zakelijke aanvraag ook met een kopie van een recent gewaarmerkt uittreksel KvK – per post of per e-mail te sturen naar IQ-EQ (adres is te vinden op het inschrijfformulier) die verantwoordelijk is voor de fondsadministratie. Na hun bevestiging verwelkomen wij u graag als participant.

Zodra uw inleg is ontvangen op de bankrekening van het fonds, stapt u in op de eerstvolgende handelsdag. U ontvangt vervolgens een bevestiging, waarin uw participantnummer, het aantal participaties dat u heeft verkregen en de verkrijgingsprijs is vermeld.

Alle participanten ontvangen jaarlijks per post een participatieoverzicht. Indien gewenst kun u ook altijd tussentijds een overzicht opvragen.

Vervolgstortingen en onttrekkingen

Vervolgstortingen of onttrekkingen dienen minimaal € 5.000,- te bedragen. Als u een vervolgstorting wilt doen kunt u een bedrag (vanaf € 5.000,-) overmaken naar het rekeningnummer dat is vermeld op het inschrijfformulier, onder vermelding van uw participantnummer.

Geld onttrekken kan middels het verkoopformulier. Als uw participatie door een voorgenomen onttrekking een waarde krijgt van minder dan € 100.000,- kunt u, in verband met wet- en regelgeving, uitsluitend de gehele waarde onttrekken.

Meer informatie

Alle benodigde stappen voor het storten en onttrekken zijn uiteengezet in onze formulieren. Als u start met het invullen van het inschrijfformulier dat voor u van toepassing is (natuurlijk persoon of rechtspersoon) kunt u eenvoudig de aanwijzingen in het formulier volgen. Detailinformatie over onder meer de transactieprocedure en de geldende voorwaarden vindt u in het Informatie Memorandum.

Indien hierover of over andere zaken nog onduidelijkheid bestaat, aarzel dan niet direct contact met ons op te nemen. Dat kan per mail (info@bufferfund.nl) of telefonisch (00 31 313 76 90 99).

* Staatsburgers en ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika zijn helaas uitgesloten van deelname in het fonds.