Over bonus certificaten

Wat zijn Bonus Certificaten?

Bonus Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. De certificaten lossen op de einddatum af tegen een vooraf vastgestelde Bonuskoers, op voorwaarde dat de onderliggende aandelenindex niet op of onder een eveneens vooraf vastgesteld niveau komt. De reguliere Bonus Certificaten profiteren mee als de koers van de onderliggende waarde tot boven de Bonuskoers stijgt. Bij de Capped Bonus Certificaten is de Bonuskoers tevens de maximum afloskoers, waardoor deze certificaten niet profiteren van een stijging van de onderliggende waarde tot boven de Bonuskoers. Als compensatie is de Bonuskoers van deze Capped certificaten hoger dan de Bonuskoers van de certificaten zonder Cap.

Wat zijn Discount Certificaten?

Discount Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. Het zijn producten met een door de uitgevende instelling gegarandeerde aflossing die gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde, waarbij een vooraf vastgesteld maximum geldt. Het Discount Certificaat wordt altijd met een korting ten opzichte van de koers van de onderliggende waarde verhandeld.

Zijn Bonus en Discount Certificaten op alle aandelen en indices beschikbaar?

In Duitsland is een zeer groot aanbod van verschillende soorten certificaten op diverse aandelen en indices. In totaal zijn er op ieder moment zo’n 200.000 producten beschikbaar.

Welke factoren hebben invloed op de prijsvorming van Bonus Certificaten?

De volgende factoren hebben o.a. invloed op de prijs van het certificaat:

- het verschil tussen een eventuele bovengrens van het certificaat (maximale aflossing) en de actuele koers van de onderliggende index

- het verschil tussen de barrière van de onderliggende index en de actuele koers van de onderliggende index

- de resterende looptijd van het certificaat

- de actuele koersbeweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende index

- het algemene renteniveau

- de dividendontwikkeling van de onderliggende index

- de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling.

Wie onderhoudt de markt in certificaten?

De markt in Duitsland, met name in Frankfurt en Stuttgart, wordt in feite door de uitgevende instellingen (allemaal grote banken) onderhouden. De markt is zeer liquide met bied- en laatprijzen die meestal niet ver uit elkaar liggen.

Zijn alle certificaten qua voorwaarden hetzelfde? Of zijn er verschillen per bank/uitgevende instelling?

Certificaten kunnen per uitgevende instelling verschillen. Er zijn ook diverse soorten, bijvoorbeeld certificaten die profiteren als de index in waarde daalt, elk met hun eigen voorwaarden. Niet alle certificaten zijn even aantrekkelijk. Onze toegevoegde waarde zit mede in selectie van de beste certificaten.

Wat is het verschil tussen direct beleggen in een aandelenindex (of individueel aandeel) of in een certificaat op de index (of individueel aandeel)?

Met een directe belegging is er een gehele afhankelijkheid van de grillen van de markt. Grote winsten zijn mogelijk, maar koersdalingen vertalen zich direct in een negatief beleggingsresultaat. Een certificaat verandert de verhouding tussen het risico en het rendement van de belegging. Meestal wordt niet volledig geprofiteerd van hele sterke koersstijgingen van de index. Daar staat tegenover dat bij (beperkte) koersdalingen van de index toch een positief rendement mogelijk is.

Wat gebeurt er met de waarde van het certificaat als deze door de barrière gaat?

Als de ondergrens van het certificaat onverhoopt is doorbroken, volgt het certificaat in principe de koers van de onderliggende waarde, minus het nog uit te keren dividend.

Kan ik die producten niet gewoon zelf kopen? Waar heb ik BUFFERfund eigenlijk voor nodig?

U kunt de onderliggende producten zelf kopen, maar niet via de gewone Nederlandse banken. U dient dus een broker te vinden die al deze producten in Nederland aanbiedt, of zelf een rekening in Duitsland te openen.

Echter, de markt in Duitsland bestaat uit meer dan 200.000 certificaten. Onze toegevoegde waarde bestaat onder meer uit het selecteren van de beste producten uit dit aanbod en ook het beheren van een dergelijke portefeuille daarna.

Als Bonus en Discount Certificaten zo uniek zijn qua risico/rendement, waarom belegt dan niet iedereen in deze producten?

Certificaten zijn, om uiteenlopende redenen, niet of nauwelijks op de Nederlandse beurs te kopen; onbekend en dus onbemind. De markt in Duitsland is bijzonder groot, daar zijn er dus wel veel beleggers mee bezig.

Waarom worden deze producten wel in Duitsland en niet in Nederland op de markt gebracht?

In Nederland worden er af en toe producten naar de markt gebracht met dezelfde karakteristieken als de Duitse certificaten. De Duitse markt is echter veel groter dan de Nederlandse. Internationale banken hebben zich helemaal gericht op deze markt, met als gevolg dat nu meer dan 500.000 verschillende gestructureerde producten aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Al deze producten zijn uitstekend verhandelbaar met kleine verschillen tussen bied- en laatkoersen.