Kosten

Wat zijn precies de doorlopende kosten van het participeren in BUFFERfund?

De kosten van de belegging zijn als volgt opgebouwd:

- jaarlijkse beheervergoeding van 0,96%

- overige kosten (naar schatting ongeveer 0,10% per jaar)

De lopende (= totale) kosten zijn dus naar schatting 1,06% per jaar en worden maandelijks door de beheerder in rekening gebracht aan het fonds. In de gepubliceerde koersen zijn deze kosten reeds verrekend. Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

In de structuur van de Certificaten die het fonds aankoopt zitten kosten van de uitgevende instelling. Deze kosten zijn echter volledig verdisconteerd in de (markt)prijs van de certificaten zoals die door ons worden beoordeeld.

Moet ik ook in- en uitstapkosten betalen?

Het fonds rekent geen in- en uitstapkosten.

Waarom werken jullie niet met een resultaat afhankelijke beloning / prestatievergoeding?

Wij willen principieel geen resultaat afhankelijke beloningen ontvangen. Iedere vorm van bonusstructuur heeft het risico in zich dat de beheerder in het verlangen om een bovengemiddeld resultaat te halen (te) scherp aan de wind gaat varen. Dit risico achten wij in strijd met de uitgangspunten van BUFFERfund. Wij hebben dus bewust gekozen voor een vaste, maar relatief lage, beloningsstructuur.