DNA

De identiteit van BUFFERfund

Identiteit…. daar wordt heel wat over gediscussieerd heden ten dage.

Ook voor een beleggingsfonds is de identiteitsvraag belangrijk. Is een fonds bijvoorbeeld defensief of juist offensief? Het antwoord daarop kan essentieel zijn voor het besluit van een belegger om wel of niet in een fonds te participeren. Wat is de identiteit van BUFFERfund? Wij zijn huiverig die vraag zomaar te beantwoorden via eendimensionale termen als defensief, neutraal, offensief of welke andere terminologie er doorgaans wordt gehanteerd. Liever leggen wij uit hoe wij met risico en rendement omgaan.

Bij BUFFERfund staat risicobeheersing centraal. Dat betekent dat ons beleid gericht is op het voorkomen van sterk negatieve rendementen in tijden dat de beurzen forse neerwaartse koersuitslagen laten zien. Dat doen wij in de eerste plaats door gestructureerde producten (bonuscertificaten) te kopen die rendement genereren zolang de buffer niet wordt doorbroken. Wij hebben daarnaast producten in positie die juist bij koersdalingen rendement opleveren. Met de combinatie van dit soort verschillende typen beleggingsproducten streven wij een zo stabiel mogelijk koersverloop van BUFFERfund na. Op langere termijn is de doelstelling dat we, ondanks de veel lagere beweeglijkheid van BUFFERfund ten opzichte van de beurs, toch minmaal een met aandelen vergelijkbaar rendement behalen.

Door de sterke focus op risicobeheersing vinden wij BUFFERfund een conservatief en defensief opererend fonds dat zijn doelstellingen met geavanceerde beleggingstechnieken wil bereiken. Door de atypische manier van beleggen heeft BUFFERfund veel weg van een hedgefund. Hedgefunds zijn fondsen die een beleggingsstrategie hanteren dat (sterk) afwijkt van traditionele posities in aandelen of obligaties. Er zijn echter toch een paar grote verschillen tussen BUFFERfund en het gemiddelde hedgefund.

Ten eerste zijn de meeste hedgefundstrategieën niet transparant. Dat wil niet bij voorbaat zeggen dat ze daardoor van minder goede kwaliteit zijn. Maar het is voor beleggers vaak onmogelijk te doorgronden hoe het rendement precies tot stand komt en hoe risico’s worden beheerd. Niet zelden leiden dergelijke strategieën onder ongunstige omstandigheden tot onaangename verrassingen. Onze transparante strategie geeft natuurlijk geen garantie dat met volledige zekerheid onze doelstellingen worden behaald. Maar we kunnen en willen aan iedere geïnteresseerde belegger precies uitleggen wat onze strategie is en hoe we deze uitvoeren.

Er is nog een tweede punt waarin BUFFERfund sterk afwijkt van het gemiddelde hedgefund, en dat zijn de relatief lage kosten. In het algemeen rekenen hedgefunds hoge kosten, zowel met betrekking tot de beheerfee als de performance fee. Volgens recent onderzoek van dataleverancier Bloomberg hebben hedgefunds in 2016 weliswaar hun kosten verlaagd, maar de gemiddelde beheervergoeding bedraagt nog altijd 1,48%, terwijl daarboven een performance fee wordt berekend van gemiddeld 17,4% van het behaalde resultaat. BUFFERfund rekent slechts 0,96% aan beheerkosten, terwijl er geen performancefee wordt berekend.

Onderscheidend zijn, zowel qua risicoprofiel, qua resultaten als qua kosten. Dat zien wij als de kern van onze identiteit!