Guur weer op komst?

Het klimaat verandert, dat is voor bijna niemand meer een punt van discussie. Dat ligt anders als het gaat om de specifieke maatregelen die nodig zijn om oorzaak en gevolgen van de klimaatgrillen aan te pakken. Maar dat we ons voorbereiden op veranderende weersomstandigheden lijkt wel zo verstandig.

Ook het financiële klimaat blijft niet altijd hetzelfde. Langzaam zien we tekenen dat ons een meer guur weertype te wachten staat. Na vele jaren van positieve rendementen op aandelen constateren we dat de bruto total return Eurostoxx50 index, de benchmark van BUFFERfund, dit jaar een dikke 5% heeft verloren. De volatiliteit, de koersbeweeglijkheid van de index, is daarbij opgelopen van 10,3 aan het begin van het jaar naar 12,4 op het moment van schrijven. Dat wijst op toenemende onzekerheid bij beleggers.

Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs breken zich het hoofd hoe te reageren op naderende veranderingen in marktomstandigheden. “Zijn de sterk gestegen technologieaandelen toe aan een flinke correctie? Kopen we in plaats daarvan defensieve aandelen of obligaties? Of moeten we helemaal uit de markt, omdat een echt grote en brede correctie voor de deur staat?” Het zijn allemaal vragen die lastig, zo niet onmogelijk goed te beantwoorden zijn.

Wij, als beheerders van BUFFERfund, stellen onszelf deze vragen niet. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd wat de markten de komende maanden en jaren gaan doen. En ‘stiekem’ hebben we daar wel een mening over, wat ook regelmatig tot levendige onderlinge discussies leidt. Maar onze (toekomst)gedachten over de markt zetten wij niet om in concrete daden voor het fonds. Hoe zit dat precies?

Het beleid van ons fonds is gebaseerd op het gegeven dat de aandelenmarkt per definitie veelvuldig van karakter wisselt. Soms is zij verleidelijk en vurig en genereert ze mooie winsten. Dan weer laat zij om onduidelijke redenen – en af en toe pijnlijk onverwacht – haar koppige kant zien en dalen koersen, een enkele keer met grote snelheid. Om vervolgens weer over te gaan naar een rustige periode waarin weinig te beleven valt. Met deze grilligheid van de markt als uitgangspunt is het beleid van BUFFERfund ontwikkeld. Zoals uitgebreid in het Fondsprofiel is te lezen gebruiken wij gestructureerde beleggingsproducten, waarin BUFFERS zijn ingebouwd om koersdalingen op te vangen. Deze producten worden actief beheerd om onder de verschillende genoemde omstandigheden op lange termijn een gezond resultaat te generen. De feitelijke bewegingen van de markt en met name ook de volatiliteit zijn voor ons dé belangrijke richtlijnen voor onze beheeractiviteiten, niet de verwachtingen voor de toekomst. Dit fundament van ons beleid wordt, naarmate het fonds langer bestaat, steeds duidelijker gestaafd door de behaalde resultaten. Laten we eens inzoomen op de prestaties van BUFFERfund in het lopende jaar.

De Eurostoxx 50 index (ES50) daalde tot nu toe met -5,31%, terwijl BUFFERfund een minnetje van -0,77% laat zien. Let wel, we geven ES50 weer als index zonder kosten en zonder dividendlekkage waar de belegger in een indexfonds altijd last van heeft. De iShares Eurostoxx50 ETF, een groot indexfonds in de bekende Europese benchmarkindex, laat voor 2018 tot nu toe een verlies van -5,61% zien. 0,30% meer dan de index zelf. Het spreekt voor zich dat het resultaat van BUFFERfund (in dit geval bijna 5% beter dus) inclusief alle kosten is.

De goede prestaties van BUFFERfund worden nog beter zichtbaar als we inzoomen op een paar verschillende deelperioden dit jaar. Op 23 januari stond ES50 (de bruto total return index) op zijn hoogste punt (1413,81 punten) om vervolgens op 26 maart een -10,47% lager voorlopig dieptepunt te bereiken (1265,78). BUFFERfund gaf ook terrein prijs, maar die schade bleef met een koersdaling van -2,74% beperkt. Dat was op dat moment dus ruim 7,5% beter dan de index. Gepaard gaande met wat schommelingen herstelde ES50 zich daarna, maar kon niet meer zijn top van januari behalen. Op 31 juli stond de index op 1397,85 punten, ongeveer 1% onder het hoogste januari-niveau. BUFFERfund bereikte op dat moment een recordkoers van 111,33 euro, bijna 1% boven genoemde stand in januari. Vervolgens trad de klad weer in de koersen en daalde ES50 tot nabij het vorige dieptepunt van maart. Per 19 oktober staat ES50 op een stand van 1276,50 punten, dat is 8,86% onder de koers die eind juli werd bereikt. BUFFERfund daalde over dezelfde periode met 2,34%. Als we de gehele periode van de top in januari tot en met 20 oktober nemen, is ES50 met 9,71% gedaald. BUFFERfund verminderde deze periode met 1,54% in waarde, ruim 8% beter dus dan de benchmark index. Dit goede resultaat ten opzichte van de index werd behaald met een lage volatiliteit van 4,6, terwijl de koersbeweeglijkheid van de index nu op 12,4 staat.

Dat BUFFERfund de daling van dit jaar goed heeft doorstaan is naar onze stellige overtuiging geen toeval. In de ruim twee jaar van ons bestaan hebben er al meerdere dalingen van de index plaatsgevonden. In alle gevallen reageerde ons fonds daarbij beter dan de index zelf, bijvoorbeeld in februari van dit jaar.

Ook al is er sprake van een duidelijke outperformance van onze benchmark, natuurlijk zijn wij niet voldaan over een negatief resultaat van -0,77% voor 2018 tot nu toe. De grillen van de aandelenmarkt staan positieve cijfers voor 2018 op dit moment nog in de weg. Het beleid van BUFFERfund blijft echter gericht op het mitigeren van de negatieve uitschieters, met behoud van een uitstekende uitgangspositie om snel weer een positieve score te laten zien. Zoals eerder beschreven (zie bovengenoemde eerdere blog) is dat zelfs haalbaar als de index voorlopig op dit gedaalde niveau zijwaarts zou blijven bewegen.

Naast het dempen van de koersbewegingen beschouwen wij de voorspelbaarheid van het resultaat van BUFFERfund (onder verschillende marktomstandigheden) als een belangrijke plus van ons beleid. Op deze manier blijven wij zo goed mogelijk voorbereid op veranderingen in het financiële klimaat.