Flitsbericht 12 maart

 

 • Crash op effectenbeurzen houdt aan
 • Koers BUFFERfund opnieuw fors lager
 • Moeizame verhandelbaarheid certificaten

 

 1. Opnieuw hebben de aandelenkoersen een enorme klap te verwerken gekregen. De daling, en de snelheid daarvan, was ongekend. Vandaag daalde de index opnieuw met bijna 12%. Vanaf de top, nog maar enkele weken geleden, is de Eurostoxx50 index nu bijna 35% gedaald.
 2. Ook BUFFERfund heeft zwaar te lijden onder de actuele marktomstandigheden. De koers van ons fonds is vanaf de top met 30% gedaald.
 3. Door de voortdurende grote koersdalingen op de beurs zijn de BUFFERS van onze certificaten flink geslonken. Bij een te kleine BUFFER in een certificaat is het beleid deze te verkopen en te ruilen voor een certificaat met een grotere BUFFER. Dat beleid kost weliswaar rendementsperspectief, maar zo trachten we een doorbraak van de BUFFER te voorkomen en daarmee het bonusrendement in stand te houden.
 4. Vandaag kon voor het eerst in het bestaan van ons fonds het bovenstaande actieve beleid nauwelijks gevoerd worden. Door de exceptionele marktomstandigheden waren de certificaten slecht verhandelbaar en/of waren de afgegeven prijzen ondermaats.
 5. Om de risico’s toch enigszins te beperken, hebben we, met de nodige moeite, enige certificaten kunnen verkopen, maar daar geen nieuwe voor teruggekocht.
 6. Ondanks de grote daling zijn de BUFFERS van de certificaten nog niet doorbroken. Van meerdere BUFFERS is de omvang echter beperkt.
 7. Als de BUFFER van een certificaat breekt, vervalt het bonusrendement en volgt het certificaat de koersontwikkeling van de aandelenindex. Wel kan het certificaat dan nog steeds profiteren van koersherstel van de index.
 8. De huidige positie van BUFFERfund geeft aan dat – als de koersen stabiliseren – het fonds uitzicht houdt op een rendement van circa 18% over twaalf maanden. De aandelenkoersen hoeven daarvoor dus niet te stijgen. Bij opnieuw een koersdaling van de index met 10% zou over een jaar voor ons fonds toch nog een rendement van +3% resteren. En stijgt de index met 10% dan zou over een jaar het rendement van BUFFERfund met 20% stijgen.
 9. Het herstelpotentieel van BUFFERfund is derhalve groot. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de BUFFERS van de certificaten niet mogen worden doorbroken. Zoals aangegeven zijn die BUFFERS thans in sommige gevallen niet heel groot. Bij BUFFER doorbraken worden de rendementsperspectieven verminderd.
 10. Wij blijven er alles aan doen om het beleid voort te zetten certificaten te verkopen als de BUFFERS te klein zijn. Daarbij zijn wij afhankelijk van de liquiditeit in de markt in deze uitzonderlijke omstandigheden. Indien er zeer slechte prijzen worden gesteld, kan het in sommige gevallen beter zijn de BUFFER te laten doorbreken in plaats van het certificaat coûte que coûte van de hand te doen.
 11. De bovengenoemde cijfers zijn onder voorbehoud. Gewoonlijk worden deze elke ochtend door de computer berekend. Om nu toch enig inzicht te geven, zijn de percentages handmatig berekend.
 12. Het beleid van de beheerder blijft er ook onder de huidige zeer extreme omstandigheden op gericht het risico en de rendementsperspectieven met elkaar in balans te houden.

 

Marcel Tak