Is een participatie in BUFFERfund gezien de zeer lage volatiliteit als een vorm van defensief beleggen te beschouwen?

De kwalificatie defensief en offensief wordt doorgaans afgeleid van de verdeling tussen aandelen en obligaties. Een fonds met bijvoorbeeld 80% obligaties en 20% aandelen wordt dan als defensief beschouwd. Bij een halvering van de aandelenkoersen in korte tijd lijdt een dergelijk fonds, in geval van gelijkblijvende obligatiekoersen, dus 10% verlies. BUFFERfund zou in een dergelijke […]

Lees verder

Wat gebeurt er als de beheerder, BUFFER Invest BV, failliet zou gaan?

Indien BUFFER Invest BV failliet zou gaan heeft dat geen gevolgen voor de waarde van uw belegging. De participaties en gelden staan namelijk op naam van de onafhankelijke Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds. De Stichting zal in geval van een faillissement van de beheerder, na overleg met de participanten, een nieuwe beheerder aanstellen of de posities […]

Lees verder

Is BUFFERfund in zogenaamde bear-markten een goede keus?

De ingebouwde BUFFER of barrière die de Bonus Certificaten kenmerkt heeft, zeker als we in tijden van hoge volatiliteit ook Reverse Certificaten aanhouden, een onmiddellijk positief effect bij beperkte dalingen van de markt (tot zo’n 20%). En als het op wat langere termijn bij een beperkte daling blijft, is zelfs een positief rendement haalbaar (dus […]

Lees verder

Zijn de risico’s van Reverse Bonus Certificaten groter dan die van gewone Bonus Certificaten?

De Reverse Bonus Certificaten zijn doorgaans koersgevoeliger dan gewone Bonus Certificaten. Bij gelijke BUFFER zal een 10% koersstijging van de onderliggende index tot een groter koersverlies leiden op de Reverse Certificaten dan een 10% koersdaling van de index op de gewone certificaten. Reverse Bonus Certificaten zijn niet helemaal te vergelijken met traditionele short posities op aandelen of een index. […]

Lees verder

Certificaten kennen twee risico’s, namelijk op de onderliggende waarde en op de uitgevende instelling. Is dat niet (dubbel) gevaarlijk?

Dat zijn inderdaad allebei risico’s, maar daar wordt de belegger ook voor beloond. Naast het mogelijk te behalen bonusrendement, geeft de uitgevende instelling namelijk impliciet een rentevergoeding. Dat ziet de belegger terug in de prijs van de certificaten. Bij de selectie van de certificaten houden wij rekening met het risico in relatie tot het extra te behalen rendement. Daarnaast beperken […]

Lees verder

Kan ik mijn hele inleg in BUFFERfund kwijtraken?

Puur theoretisch is dat mogelijk, net als met alle andere aandelengerelateerde beleggingen. Omdat wij een groot deel in indices beleggen, is een totaalverlies alleen mogelijk als die indices naar een waarde van nihil tenderen. Een andere theoretische mogelijkheid de gehele inleg kwijt te raken is dat alle banken die certificaten hebben uitgegeven waarin het fonds […]

Lees verder

Is BUFFERfund in zogenaamde bull-markten een slechte keus?

Als de markten snel oplopen zal BUFFERfund in eerste instantie meestal wat achterblijven. Maar beurzen stijgen niet eeuwigdurend en op een gegeven moment komt er een reactie cq correctie. Wij gaan er vanuit dat BUFFERfund, door het specifieke karakter van de Bonus en Discount Certificaten, daar dan minder gevoelig voor zal zijn. “De tijd is […]

Lees verder

Via welke bank belegt BUFFERfund en wat gebeurt er als deze bank failliet zou gaan?

De Stichting Bewaring BUFFERfunds houdt een geldrekening aan bij ABNAMRO. Het fonds belegt via DeGiro en Interactive Brokers (IB). DeGiro is een Nederlandse broker, met toegang tot verschillende wereldwijde beurzen, die in verschillende EU-landen opereert via een MiFID-paspoort.
DeGiro staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De door BUFFERfund bij DeGiro aangeschafte […]

Lees verder

Wie staat garant voor de uitbetaling, inclusief eventueel bonusrendement, van certificaten en tot wanneer?

De garantie tot uitbetaling van certificaten wordt gegeven door de uitgevende financiële instellingen. Dat zijn de grootste internationale banken, allen met tenminste een zogenaamde ‘investment grade’ (minimaal BBB+) rating. Voorbeelden zijn BNP Paribas, UBS, Citi en Goldman Sachs. De garantie tot uitbetaling geldt op de laatste dag van de looptijd. In de meeste gevallen worden de certificaten echter al voor […]

Lees verder