Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 1,789% tot 5,28% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2020). De hoogte […]

Lees verder

Valt BUFFERfund onder toezicht van de AFM?

Participeren in BUFFERfund is slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer. Dit betekent dat het fonds en haar beheerder zijn uitgezonderd van het toezicht door de AFM. Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder die het fonds beheert en rapporteert daarover ook periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V.

Lees verder

Hoe kan ik het verloop van mijn beleggingen in BUFFERfund volgen?

Iedere dag waarop de Duitse en Nederlandse beurs geopend zijn, wordt op onze website een koers gepubliceerd. Formeel is er echter sprake van een indicatieve koers omdat deze koers niet dagelijks wordt gecontroleerd door onze administrateur. Aan het einde van iedere kalendermaand wordt de officiële koers gepubliceerd.

Lees verder

Voor wie is BUFFERfund geschikt?

BUFFERfund is met name geschikt voor beleggers die streven naar een stabielere rendementsontwikkeling dan wat met een directe belegging in aandelen mogelijk is. Op korte termijn betekent dit dat het fonds bij (sterk) opwaartse marktbewegingen kan achterblijven. Daar staat tegenover dat in een neergaande markt de waardedaling van het fonds naar verwachting beperkter zal zijn. […]

Lees verder