Wat zijn Discount Certificaten?

Discount Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. Het zijn producten met een door de uitgevende instelling gegarandeerde aflossing die gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde, waarbij een vooraf vastgesteld maximum geldt. Het Discount Certificaat wordt altijd met een korting ten opzichte van de koers van de […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen direct beleggen in een aandelenindex (of individueel aandeel) of in een certificaat op de index (of individueel aandeel)?

Met een directe belegging is er een gehele afhankelijkheid van de grillen van de markt. Grote winsten zijn mogelijk, maar koersdalingen vertalen zich direct in een negatief beleggingsresultaat. Een certificaat verandert de verhouding tussen het risico en het rendement van de belegging. Meestal wordt niet volledig geprofiteerd van hele sterke koersstijgingen van de index. Daar […]

Lees verder

Wat zijn Bonus Certificaten?

Bonus Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. De certificaten lossen op de einddatum af tegen een vooraf vastgestelde Bonuskoers, op voorwaarde dat de onderliggende aandelenindex niet op of onder een eveneens vooraf vastgesteld niveau komt. De reguliere Bonus Certificaten profiteren mee als de koers van de onderliggende waarde tot boven de Bonuskoers stijgt. […]

Lees verder

Waarom worden deze producten wel in Duitsland en niet in Nederland op de markt gebracht?

In Nederland worden er af en toe producten naar de markt gebracht met dezelfde karakteristieken als de Duitse certificaten. De Duitse markt is echter veel groter dan de Nederlandse. Internationale banken hebben zich helemaal gericht op deze markt, met als gevolg dat nu meer dan 500.000 verschillende gestructureerde producten aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Al deze producten zijn uitstekend […]

Lees verder

Wie onderhoudt de markt in certificaten?

De markt in Duitsland, met name in Frankfurt en Stuttgart, wordt in feite door de uitgevende instellingen (allemaal grote banken) onderhouden. De markt is zeer liquide met bied- en laatprijzen die meestal niet ver uit elkaar liggen.

Lees verder