Wordt het rendement per jaar automatisch uitgekeerd?

Nee, het rendement is verdisconteerd in de koerswaarde van uw belegging. Er wordt dus geen dividend uitgekeerd.