Welke factoren hebben invloed op de prijsvorming van Bonus Certificaten?

De volgende factoren hebben o.a. invloed op de prijs van het certificaat:

– het verschil tussen een eventuele bovengrens van het certificaat (maximale aflossing) en de actuele koers van de onderliggende index

– het verschil tussen de barrière van de onderliggende index en de actuele koers van de onderliggende index

– de resterende looptijd van het certificaat

– de actuele koersbeweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende index

– het algemene renteniveau

– de dividendontwikkeling van de onderliggende index

– de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling.