Waarom gebruikt het fonds ook Reverse Bonus Certificaten?

Reverse Bonus certificaten leveren met name winst in geval van koersdalingen van de onderliggende index. Het doel van deze certificaten is het verlies van het fonds te beperken in tijden van koersdalingen. Bij grote koersstijgingen is er met deze reverse certificaten het risico van verlies. Dat vereist actief beheer van deze certificaten (DRM). Per saldo zal, mede door het gebruik van reverse certificaten, het fonds naar verwachting een gelijkmatiger koersverloop hebben dan de onderliggende index.