Zijn de risico’s van Reverse Bonus Certificaten groter dan die van gewone Bonus Certificaten?

De Reverse Bonus Certificaten zijn doorgaans koersgevoeliger dan gewone Bonus Certificaten. Bij gelijke BUFFER zal een 10% koersstijging van de onderliggende index tot een groter koersverlies leiden op de Reverse Certificaten dan een 10% koersdaling van de index op de gewone certificaten. Reverse Bonus Certificaten zijn niet helemaal te vergelijken met traditionele short posities op aandelen of een index. Hoewel Reverse Certificaten vaak koersgevoeliger zijn dan reguliere shortposities, kunnen zij een mooi rendement opleveren – ook als de onderliggende index stijgt – zolang de bovengrens maar niet wordt doorbroken. Gewone shortposities leveren nagenoeg altijd verlies op bij een stijging van de index waarin short is gegaan. In tegenstelling tot reguliere shortposities is het maximale verlies bij Reverse Bonus Certificaten in extreme scenario’s nooit groter dan de inleg.