Op welke manier worden de beleggingen binnen het fonds beheerd?

Het fonds koopt, om zijn doelstellingen te bereiken, beleggingscertificaten die doorgaans aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Het betreft met name (Capped) Bonus Certificaten en Discount Certificaten. Deze certificaten zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde, zoals een aandelenindex of een individueel aandeel. Dagelijks wordt vastgesteld of de certificaten voldoen aan de vooraf door ons vastgestelde criteria. Eén van de criteria is bijvoorbeeld dat van het (Capped) Bonus Certificaat de BUFFER (het verschil tussen de actuele stand van de Eurostoxx50 en de ondergrens van deze index, zoals vastgesteld in het certificaat) niet te klein of te groot wordt. Daarnaast hebben we ook Reverse Capped Bonus Certificaten in ons fonds, om winst te maken als de beurs (flink) daalt. In ons beleid is deltamanagement een belangrijke tool.