Ontvangt het fonds ook dividend op de Certificaten?

Nee, dividenden zijn in de prijs verdisconteerd.