Is de strategie van BUFFERfund veilig en aantrekkelijk genoeg om zo mijn hele vermogen te beleggen?

Wij adviseren niet uw gehele vermogen in ons fonds te beleggen. BUFFERfund is te vergelijken met een gewone belegging in aandelen. Alle aandelenbeleggingen, en dat geldt dus ook voor BUFFERfund, gaan gepaard met de daarbij behorende risico’s. Spreiding van uw beleggingen, over verschillende regio’s, sectoren, en ook over verschillende beleggingsmethoden, verlaagt uw totale beleggingsrisico.