Wat is precies het voordeel van het gebruik van Dynamisch Winst Management (DWM) en Dynamisch Risico Management (DRM)?

DWM en DRM passen we toe op (Capped) Bonus Certificaten. (Capped) Bonus Certificaten hebben grote voordelen, zoals een vast rendement ook bij dalende koersen. Er is echter ook een aantal aspecten waarmee we goed rekening houden. Ten eerste is er flink verlies mogelijk als de koers van de aan het certificaat gekoppelde index de ondergrens van het certificaat neerwaarts doorbreekt. Door certificaten tijdig te verkopen, kunnen wij die doorbraak voorkomen waardoor verliezen beperkt worden (DRM).

Als de onderliggende waarde daarentegen sterk is gestegen en de BUFFERS te groot worden, is door de maximale Bonusaflossing van een Capped certificaat het resterend rendement nog maar gering. In dat geval verkopen wij het certificaat om plaats te maken voor een nieuw met een hoger rendementsperspectief (DWM).