Is een participatie in BUFFERfund gezien de zeer lage volatiliteit als een vorm van defensief beleggen te beschouwen?

De kwalificatie defensief en offensief wordt doorgaans afgeleid van de verdeling tussen aandelen en obligaties. Een fonds met bijvoorbeeld 80% obligaties en 20% aandelen wordt dan als defensief beschouwd.

Bij een halvering van de aandelenkoersen in korte tijd lijdt een dergelijk fonds, in geval van gelijkblijvende obligatiekoersen, dus 10% verlies. BUFFERfund zou in een dergelijke situatie een (veel) groter verlies kunnen lijden, afhankelijk hoe en in welke tijdspanne een dergelijke beursdaling plaatsvindt.