Wat is een groter risico: een belegging in de index of een certificaat op de index?

Het risico hangt onder meer van de karakteristieken van het certificaat af. In het algemeen kan gesteld worden dat bij koersdalingen er een kans is dat het certificaat toch een positief rendement genereert, waar een directe belegging dan zeker tot verlies leidt. Bij zeer grote koersdalingen zullen zowel het certificaat als een directe belegging tegen een fors verlies aan lopen. Afhankelijk van de prijs van het certificaat zal in die situatie het verlies op het certificaat nog iets groter kunnen zijn dan een directe belegging, vanwege het gemis aan dividend. Daarnaast heeft de houder van het certificaat een debiteurenrisico op de uitgevende instelling. Met actief beheer (DRM en DWM, zie fondsprofiel) trachten wij op de gehele portefeuille van certificaten een lager risico te creëren dan op een aandelenbelegging en tegelijkertijd de winstkansen optimaal te houden.