Is BUFFERfund in zogenaamde bull-markten een slechte keus?

Als de markten snel oplopen zal BUFFERfund in eerste instantie meestal wat achterblijven. Maar beurzen stijgen niet eeuwigdurend en op een gegeven moment komt er een reactie cq correctie. Wij gaan er vanuit dat BUFFERfund, door het specifieke karakter van de Bonus en Discount Certificaten, daar dan minder gevoelig voor zal zijn. “De tijd is onze vriend”, waarmee we willen zeggen dat onze manier van beleggen vooral op langere termijn naar verwachting zijn vruchten zal afwerpen.