Hoe zal BUFFERfund naar verwachting onder verschillende marktomstandigheden presteren?

De uiteindelijke prestatie hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld de koersbeweeglijkheid van aandelen (volatiliteit), de snelheid en omvang van koersveranderingen en de beleidskeuzes die we tussentijds maken. Toch kunnen we wel een indicatie geven (over een periode van één jaar) van de toekomstige prestaties van BUFFERfund onder verschillende scenario’s.

Aandelenkoersen            BUFFERfund

sterk stijgend                 stijgt, maar minder snel

gematigd stijgend          stijgt, net zo snel

stagnerend                     stijgt (beperkt)

gematigd dalend             gelijk, tot licht stijgend

sterk dalend                   dalend, maar minder sterk

Voor ons beleid maken we gebruik van een zogenaamde deltatabel, die aangeeft hoe BUFFERfund naar verwachting reageert op koersveranderingen van de onderliggende aandelen. Een actueel overzicht van de deltatabel treft u in de laatste factsheet.

LET OP: realisaties kunnen afwijken van de indicaties in de delta tabel.

Op korte termijn: door een oplopende volatiliteit kan BUFFERfund op korte termijn sterker dalen dan in de tabel aangegeven. Zolang geen BUFFERS worden doorbroken, zal deze extra daling in de loop van de tijd echter worden goedgemaakt.

Op langere termijn: als door een snelle daling BUFFERS wel worden doorbroken en er vervolgens een snelle stijging plaatsvindt, kan het resultaat slechter uitvallen. Tussentijdse beleidskeuzes kunnen het resultaat dan beter (maar ook slechter) doen uitpakken.

De gemiddelde BUFFER omvang bedraagt op dit moment 41% (februari 2021).