Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 1,789% tot 5,28% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2020). De hoogte van het forfaitair bepaald rendement is afhankelijk van de omvang van het vermogen in Box 3. Zie voor details de uitleg van de belastingdienst.

Indien u via een vennootschap in BUFFERfund belegt, zijn de koersresultaten uit deze belegging onderdeel van het resultaat voor belastingen van de vennootschap.