Wat gebeurt er met de waarde van het certificaat als deze door de barrière gaat?

Als de ondergrens van het certificaat onverhoopt is doorbroken, volgt het certificaat in principe de koers van de onderliggende waarde, minus het nog uit te keren dividend.