Wat gebeurt er als de beheerder, BUFFER Invest BV, failliet zou gaan?

Indien BUFFER Invest BV failliet zou gaan heeft dat geen gevolgen voor de waarde van uw belegging. De participaties en gelden staan namelijk op naam van de onafhankelijke Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds. De Stichting zal in geval van een faillissement van de beheerder, na overleg met de participanten, een nieuwe beheerder aanstellen of de posities verkopen en de waarde van de participaties uitkeren aan de participanten.