Wat gebeurt er als één van de banken/uitgevende instellingen van de certificaten in de problemen komt?

Het debiteurenrisico is onlosmakelijk verbonden aan certificaten. Alle bankproducten, ook bijvoorbeeld een spaardeposito, kennen echter dat risico. Voor spaardeposito’s geldt een garantie, momenteel tot en met € 100.000. Wij beperken het debiteurenrisico door uitsluitend producten van ‘investment grade’ (minimaal BBB+) in ons fonds op te nemen en de posities in het fonds altijd te spreiden over verschillende uitgevende instellingen.