Certificaten kennen twee risico’s, namelijk op de onderliggende waarde en op de uitgevende instelling. Is dat niet (dubbel) gevaarlijk?

Dat zijn inderdaad allebei risico’s, maar daar wordt de belegger ook voor beloond. Naast het mogelijk te behalen bonusrendement, geeft de uitgevende instelling namelijk impliciet een rentevergoeding. Dat ziet de belegger terug in de prijs van de certificaten. Bij de selectie van de certificaten houden wij rekening met het risico in relatie tot het extra te behalen rendement. Daarnaast beperken wij actief de kredietrisico’s door altijd zoveel mogelijk te spreiden over uitgevende instellingen.