Heeft BUFFER Invest BV enige zeggenschap over mijn geld? Kan BUFFER Invest BV er vrij over beschikken?

BUFFER Invest B.V. is bevoegd om de door de participanten ingelegde gelden te beleggen overeenkomstig de voorwaarden van het fonds zoals beschreven in het Informatie Memorandum. De Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds beschikt namens de participanten over het vermogen van het fonds.