Hoe zal BUFFERfund naar verwachting onder verschillende marktomstandigheden presteren?

De uiteindelijke prestatie hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld de koersbeweeglijkheid van aandelen (volatiliteit), de snelheid en omvang van koersveranderingen en de beleidskeuzes die we tussentijds maken. Toch kunnen we wel een indicatie geven (over een periode van één jaar) van de toekomstige prestaties van BUFFERfund onder verschillende scenario’s. Aandelenkoersen            BUFFERfund sterk stijgend                 stijgt, […]

Lees verder

Wat houdt het beleid van deltamanagement in?

Deltamanagement is het beleid waarin we op continue basis monitoren hoeveel BUFFERfund naar verwachting in waarde verandert bij een opwaartse of neerwaartse beweging van de aandelenkoersen met 10%. Op deze wijze kunnen we de in te nemen posities optimaliseren in termen van risico en rendement.

Lees verder

Wat zijn Discount Certificaten?

Discount Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. Het zijn producten met een door de uitgevende instelling gegarandeerde aflossing die gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde, waarbij een vooraf vastgesteld maximum geldt. Het Discount Certificaat wordt altijd met een korting ten opzichte van de koers van de […]

Lees verder

Is een participatie in BUFFERfund gezien de zeer lage volatiliteit als een vorm van defensief beleggen te beschouwen?

De kwalificatie defensief en offensief wordt doorgaans afgeleid van de verdeling tussen aandelen en obligaties. Een fonds met bijvoorbeeld 80% obligaties en 20% aandelen wordt dan als defensief beschouwd. Bij een halvering van de aandelenkoersen in korte tijd lijdt een dergelijk fonds, in geval van gelijkblijvende obligatiekoersen, dus 10% verlies. BUFFERfund zou in een dergelijke […]

Lees verder

Waarom gebruikt het fonds ook Reverse Bonus Certificaten?

Reverse Bonus certificaten leveren met name winst in geval van koersdalingen van de onderliggende index. Het doel van deze certificaten is het verlies van het fonds te beperken in tijden van koersdalingen. Bij grote koersstijgingen is er met deze reverse certificaten het risico van verlies. Dat vereist actief beheer van deze certificaten (DRM). Per saldo […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen direct beleggen in een aandelenindex (of individueel aandeel) of in een certificaat op de index (of individueel aandeel)?

Met een directe belegging is er een gehele afhankelijkheid van de grillen van de markt. Grote winsten zijn mogelijk, maar koersdalingen vertalen zich direct in een negatief beleggingsresultaat. Een certificaat verandert de verhouding tussen het risico en het rendement van de belegging. Meestal wordt niet volledig geprofiteerd van hele sterke koersstijgingen van de index. Daar […]

Lees verder

Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 1,789% tot 5,28% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2020). De hoogte […]

Lees verder

Wat gebeurt er als de beheerder, BUFFER Invest BV, failliet zou gaan?

Indien BUFFER Invest BV failliet zou gaan heeft dat geen gevolgen voor de waarde van uw belegging. De participaties en gelden staan namelijk op naam van de onafhankelijke Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds. De Stichting zal in geval van een faillissement van de beheerder, na overleg met de participanten, een nieuwe beheerder aanstellen of de posities […]

Lees verder

Hoe selecteert de fondsmanager de beleggingen van het fonds?

Wij selecteren onze (Capped) Bonus en Discount Certificaten uit het aanbod van honderdduizenden van deze producten. Eén van de belangrijke criteria is hoe de certificaten op koersschommelingen van de markt reageren. Wij hebben programma’s waarin deze zogenaamde delta’s van de certificaten direct worden berekend. Die monitoring geldt niet alleen voor de nog aan te schaffen certificaten, maar ook voor de […]

Lees verder