Duinen

Factsheet mei 2018

Na een positieve start eindigden de aandelenmarkten de maand mei overwegend negatief. Ook BUFFERfund sloot de maand met een min. Vanaf de start van het jaar is de performance van BUFFERfund, in tegenstelling tot die van de benchmark, nog positief. In de factsheet leest u meer over de ontwikkelingen in mei en de stand van zaken per einde maand.