Duinen

Factsheet juni 2017

BUFFERfund heeft de maand juni, waarin de benchmark bijna drie procent verloor, met een kleine winst afgesloten. In de factsheet leest u meer over de recente ontwikkelingen en de stand van zaken per einde maand.