Duinen

Factsheet januari 2017

BUFFERfund is 2017 uitstekend gestart en heeft daarmee de stijgende lijn doorgezet. In de factsheet leest u meer over de ontwikkelingen in januari en de stand van zaken per einde maand.