Duinen

Factsheet februari 2017

BUFFERfund heeft de maand februari afgesloten met een positief resultaat. In de factsheet leest u meer over de ontwikkelingen in februari en de stand van zaken per einde maand.