Duinen

Factsheet december 2018

De wereldwijde aandelenmarkten eindigden 2018 in mineur. Zowel BUFFERfund als de benchmark sloten 2018 af rond het laagste niveau van het jaar. In de factsheet leest u meer over de ontwikkelingen in december en de stand van zaken per einde maand.