Duinen

Factsheet april 2017

BUFFERfund heeft de afgelopen maand afgesloten met een bescheiden plusje. In de factsheet leest u meer over de ontwikkelingen in april en de stand van zaken per einde maand.