Doel BUFFERfund

Zeker nu de rente al zo lang historisch laag is, zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. De potentieel mooie rendementen van een aandelenbelegging wenken daarbij, maar vaak is men – begrijpelijk – beducht voor het risico van (flinke) verliezen in geval van onrustige en/of slechte marktomstandigheden. Beleggen brengt immers altijd risico’s met zich mee. Als er sprake zou zijn van almaar oplopende koersen kan iedereen leuke rendementen realiseren, maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. De beurzen vertonen een grillig koersverloop, met soms langdurige perioden van koersdalingen of stagnatie.

Het zou aantrekkelijk zijn om in de beleggingsportefeuille een BUFFER te hebben die – als een soort stootkussen – bescherming biedt. Bescherming tegen de grillen van de markt zodat, na een flinke koersdaling, de portefeuille zich toch weer vrij snel kan “herpakken”, zelfs zonder dat de aandelenkoersen zich herstellen. Dát vooruitzicht is de basis voor het ontstaan van het BUFFERfund.

Als belegger kunt u kiezen uit tienduizenden beleggingsfondsen. Het is echter een bekend feit dat slechts een klein deel van deze fondsen daadwerkelijk waarde toevoegt aan uw portefeuille in de vorm van een onderscheidende of kostenefficiënte strategie. Het BUFFERfund biedt een unieke en innovatieve methode aan door te beleggen in zogenaamde gestructureerde producten. Een type belegging dat, ondanks de vele sterke eigenschappen, in het huidige fondsenaanbod vrijwel niet vertegenwoordigd is. Het fonds wil op die manier een alternatief bieden voor traditionele aandelenbeleggingen, met het doel een gezond rendement te behalen, ook onder lastige marktomstandigheden. Voor alle duidelijkheid: volledig zorgeloos beleggen bestaat niet en ook met de strategie van het BUFFERfund is niet altijd te voorkomen dat slecht weer op de beurzen zich vertaalt in een minder gunstig resultaat. Maar BUFFER beleggen is er constant op gericht om juist ook bij sterk dalende markten verliezen zoveel mogelijk te beperken en het rendementsperspectief, zeker op langere termijn, positief te houden.

Om u een goed inzicht te geven in hoe wij onze doelstellingen willen bereiken hebben wij o.a. een fondsprofiel, een uitgebreid informatie-memorandum en een FAQ pagina opgesteld. Hierin kunt u het nodige lezen over onder meer de doelstellingen, de structuur, het beheer, de kosten en de risico’s.

Wij adviseren u dringend om alle beschikbare informatie grondig te bestuderen alvorens u participeert in het BUFFERfund.