De kunst van het instappen

Samenvatting en conclusies Door Marcel Tak Zoals u hier kunt zien, vertonen zowel BUFFERfund als haar benchmark sinds de start van BUFFERfund in augustus 2016 een opgaande lijn. Op het moment van schrijven noteert BUFFERfund op de hoogste koers ooit en is ook de benchmark daar dichtbij. Het is een bekend verschijnsel dat beleggers op […]

Lees verder

BUFFERfund en de benchmarks

De financiële wereld omarmt de relativiteitstheorie, maar dan doel ik niet op die van Albert Einstein. Beleggers zijn geïnteresseerd in een andere relativiteit, namelijk de behaalde resultaten ten opzichte van een bepaalde benchmark. Elk beleggingsfonds hanteert wel een dergelijke prestatiemeter en dat is niet onlogisch. Uiteindelijk wil je als belegger weten of een fonds toegevoegde […]

Lees verder

BUFFERfund klaar voor de (onzekere) toekomst

“Guur weer op komst?” zo vroegen we in ons af in de blog van oktober. Die vraag kunnen we nu bevestigend beantwoorden. De afgelopen maand was wat de aandelenkoersen betreft één van de slechtste decembermaanden ooit. Een herstel in de laatste dagen van het jaar beperkte de schade nog enigszins, maar een verlies van -5,23% […]

Lees verder

Guur weer op komst?

Het klimaat verandert, dat is voor bijna niemand meer een punt van discussie. Dat ligt anders als het gaat om de specifieke maatregelen die nodig zijn om oorzaak en gevolgen van de klimaatgrillen aan te pakken. Maar dat we ons voorbereiden op veranderende weersomstandigheden lijkt wel zo verstandig. Ook het financiële klimaat blijft niet altijd […]

Lees verder

BUFFERfund en Deltawerken

Het is één van de grootste infrastructurele projecten uit de Nederlandse geschiedenis: de Deltawerken. De zee heeft Nederland grote welvaart gebracht, maar gedraagt zich af en toe ook als een vijandig monster. De watersnoodramp van 1953 leidde tot de bouw van een netwerk aan dijken langs delen van de kust, meren en rivieren. Sindsdien zijn […]

Lees verder

Dromen en nachtmerries…

Onlangs gaf het BUFFERteam een presentatie aan een paar (ervaren) beleggers. Bij de grafiek met rendementen van de Eurostoxx50 (ES50) en BUFFERfund vanaf de start op 18 augustus 2016 (zie hieronder) werd over ons fonds het volgende opgemerkt: “Die lijn van BUFFERfund kabbelt gestaag omhoog, daar kan je bijna een liniaal langs leggen. Het ziet […]

Lees verder
Zonsondergang

BUFFERfund in tijden van lage volatiliteit

Het gaat goed met BUFFERfund. Naast de voortgaande groei in het aan ons toevertrouwde vermogen, momenteel meer dan 31 mln euro, stemt ook het behaalde rendement tot teveredenheid. Op het moment van schrijven ligt het totaalrendement sinds de start in augustus 2016 op ruim 10%, bij een volatiliteit van 2,4. Dat beweeglijkheidscijfer, een indicatie voor […]

Lees verder

BUFFERfund in 2018…… quo vadis?

Ook in de financiële wereld is het tegen het eind van het jaar de gewoonte om terug te blikken en vooruit te kijken. Maar is dit eigenlijk wel zo’n goede gewoonte? Het team van BUFFERfund heeft niet veel op met deze jaarlijkse traditie. Natuurlijk vinden wij het mooi om te constateren dat, bij een zeer […]

Lees verder
Zonsondergang

BUFFERfund in de huidige markt

BUFFERfund is inmiddels bijna vijftien maanden geleden gestart. Tijdens deze periode heeft de lange termijn benchmark, de Euro Stoxx 50 (incl. dividend), enkele sterke stijgingen laten zien, afgewisseld met fases van ‘consolidatie’. Grafiek: Geïndexeerde koersontwikkeling BUFFERfund en benchmark (18-8-2016 = 100). De strategie van BUFFERfund is erop gericht om in dalende en gelijkblijvende markten beter […]

Lees verder
droog kruit

BUFFERfund houdt kruit droog

De doelstelling om de verliezen in een neergaande markt te beperken heeft ons doen besluiten het fondsvermogen thans niet volledig te beleggen. Het beheer van risico en het zoveel mogelijk voorkomen van grote schade als gevolg van een eventueel plotseling sterk neergaande markt is nu eenmaal onze topprioriteit.

Lees verder