BUFFERfund viert eerste verjaardag

Midden in de vakantietijd is er toch een goede reden een blog te schrijven. BUFFERfund ging precies een jaar geleden, op 18 augustus 2016, van start. Deze eerste verjaardag biedt een goed moment om terug te kijken op de fondsprestaties over de eerste twaalf maanden. Alvorens het beleid, het rendement en het bijbehorende risico de revue te laten passeren, eerst een paar woorden over het fonds zelf. Eind augustus 2016, zo’n twee weken na de start, was de omvang van BUFFERfund 16,2 mln euro. Nu, na een jaar “BUFFEREN”, is de fondsomvang toegenomen tot ruim 27 mln. Dat is een groei van het toevertrouwde vermogen met 67%, inclusief het behaalde rendement. Wij danken onze participanten voor het vertrouwen dat zij in het BUFFERteam en het gevoerde beleid hebben getoond. En we zijn ook zeker tevreden dat we dit vertrouwen hebben kunnen waarmaken.

De belangrijkste doelstelling van BUFFERfund is het bereiken van een gezond rendement, op lange termijn vergelijkbaar met dat van aandelen, maar dan met een (veel) lager risicoprofiel. Het bereiken van een laag risicoprofiel is de belangrijkste pijler van ons fonds. In het afgelopen jaar bedroeg de volatiliteit van BUFFERfund, de indicatie voor het gelopen risico, 3,6. Dat is zeer laag en vergelijkbaar met een portefeuille die voor een groot deel uit obligaties bestaat. Onze lange termijn aandelenbenchmark, de Eurostoxx50 index, heeft over dezelfde periode een volatiliteit laten zien van 12. Dat is aanzienlijk hoger dan die van BUFFERfund.

Bij dit veel hogere risico heeft de Eurostoxx50 index een rendement van +19,6% behaald. Het resultaat van BUFFERfund kwam uit op +8,5%. Ter vergelijking: een reguliere belegging in de verhouding 77% obligaties (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index) en 23% aandelen (Eurostoxx50 index), zou over dezelfde periode net zoals BUFFERfund een lage volatiliteit van 3,6 hebben behaald, maar met een bijbehorend rendement van slechts +2,6%.

Opvallend is dat het rendement van BUFFERfund zeer gelijkmatig is behaald, zoals de lage volatiliteit al aangeeft. Sinds de start konden we elke maand een positief rendement noteren. Dat is geheel in overeenstemming met onze doelstelling om de koerspieken en dalen, kenmerkend voor een reguliere aandelenbelegging, zoveel mogelijk te mijden.

De omstandigheden waaronder BUFFERfund tot nu toe heeft geopereerd,zijn gemixt. Enerzijds was er voor het grootste deel van de periode sprake van een (sterk) positieve stemming op de aandelenmarkten. Op korte termijn zal BUFFERfund onder die omstandigheden weliswaar het aandelenrendement niet bijhouden, maar het maakt het eenvoudiger een mooi rendement neer te zetten. Aan de andere kant, en dat is het lastige element voor BUFFERfund, nam de volatiliteit van de aandelenmarkt steeds verder af. Dat betekent dat de (Reverse) Capped Bonus Certificaten steeds duurder worden en minder rendement genereren. Maar belangrijker, bij een plots stijgende volatiliteit in combinatie met koersdalingen op de beurs, kunnen de koersen van deze certificaten een extra tik omlaag krijgen. Omdat stabiliteit van ons fonds de hoogste prioriteit heeft, houdt BUFFERfund daarom al enige tijd een grote liquiditeit aan. Als de volatiliteit op de aandelenmarkt weer stijgt, of de marktomstandigheden zodanig wijzigen dat (R)CBC’s weer aantrekkelijker worden, zal de liquiditeit worden afgebouwd. Gegeven de hoge liquiditeit van het moment zijn we extra tevreden met het behaalde rendement.

Het BUFFERteam blijft echter niet steken in tevredenheid. Ook het komende jaar hopen wij het vertrouwen van onze participanten volledig waar te maken. Een resultaat in de vorm van een hoog positief rendement kunnen wij natuurlijk niet garanderen. Maar wij zullen alles op alles zetten om – zowel onder gemakkelijke maar vooral ook onder moeilijke marktomstandigheden – het beste resultaat voor de participanten in BUFFERfund te realiseren.