BUFFERfund tijdens de huidige daling

Wij ontvingen tijdens de scherpe daling van de aandelenmarkten een aantal vragen van participanten. Als beheerder hechten wij veel waarde aan de informatievoorziening en het leek ons een goed idee om onze uitgebreide reactie in FAQ-vorm te gieten.

1. Sinds een week is er sprake van forse turbulentie op de beurzen, maar per saldo is de markt behoorlijk gedaald. Hoe houdt BUFFERfund zich tijdens deze onrust?

BUFFERfund belegt in Bonus Certificaten die gerelateerd zijn aan de Eurostoxx50 (ES50), een aandelenindex waarin 50 van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de Eurozone zijn opgenomen. Deze index heeft de afgelopen dagen flinke koersklappen gehad. De certificaten zijn daardoor ook in waarde gedaald. Vanwege de buffer in de certificaten is de waardedaling wat minder sterk dan die van de index. Daarnaast heeft BUFFERfund Reverse Bonus Certificaten in portefeuille, die rendement genereren als de koersen dalen. Tot slot hield het fonds een grote liquiditeit aan, mede vanwege de lage volatiliteit op de beurzen. Dit alles tezamen heeft ervoor gezorgd dat BUFFERfund veel minder sterk is gedaald dan de aandelenindex.

2. Zijn de buffers niet geraakt?

BUFFERfund neemt voornamelijk certificaten met een buffer van 20% in portefeuille. Als na koersdalingen de resterende buffer minder dan 10% is, verkopen wij het certificaat en kopen wij nieuwe certificaten met opnieuw een buffer van 20%. Dat gaat wel ten koste van enig rendement, maar zo blijven de buffers behouden. Afgelopen week is het niet nodig geweest om certificaten om deze reden te verkopen. Alle buffers zijn nog intact.

 

3. Wat is nu het resultaat van BUFFERfund vergeleken met de benchmark (ES50)?

De koers van onze benchmark bereikte op dinsdag 23 januari jl. het hoogste punt van de afgelopen jaren. Vanaf de start in augustus 2016 tot en met 23 januari jl. behaalde BUFFERfund een rendement van +10,4% in combinatie met een zeer lage volatiliteit (indicatie voor risico) van 2,2. ES50 behaalde over dezelfde periode een rendement van +27,5% met een volatiliteit van 10,5. Gerekend vanaf genoemd hoogste punt verloor ES50 op de sluiting afgelopen vrijdag 9,3%, terwijl BUFFERfund op de slotkoersen van vrijdag 3,8% rendement moest inleveren.

 

4. Is dat resultaat vergeleken met de benchmark (ES50) conform verwachting?

In principe wel, maar de cijfers verdienen enige toelichting.

Er zit een tijdsverschil tussen de slotkoers van de ES50 en die van de certificaten in BUFFERfund. Hierdoor kan een enigszins vertekend beeld ontstaan. Van de ES50 wordt elke werkdag om 17:35 uur de slotkoers opgemaakt. De Bonus Certificaten waarin BUFFERfund belegt, zijn genoteerd aan de beurs van Frankfurt en daar kan tot 20:00 uur worden gehandeld. De slotkoersen van de Bonus Certificaten worden dus bijna 2,5 uur later vastgesteld en zijn dan gebaseerd op de niet-officiële koers van ES50, waarin nog tot 22:00 uur kan worden gehandeld.

Normaal blijft het verschil tussen de ES50 slotkoers en de koers om 20:00 uur beperkt. Afgelopen vrijdag was dat anders. Kort na het ES50 slot van 17:35 uur raakte de Amerikaanse beurs in een vrije val. Het dieptepunt werd rond 20:00 uur bereikt toen juist de slotkoersen van de Bonus Certificaten werden opgemaakt. Deze waren dus gebaseerd op de ES50 koers van 20:00 uur, die door de paniek in de VS bijna 2% lager was dan de slotkoers om 17:35 uur.

Om een meer realistische vergelijking te maken tussen de prestatie van BUFFERfund en die van ES50 zou dus de stand van ES50 om 20:00 uur moeten worden genomen. Formeel houden wij vast aan de officieel vastgestelde slotkoersen. Als we echter zouden vergelijken op basis van de koersen van 20:00 uur is de relatieve prestatie van BUFFERfund ten opzichte van de index nog gunstiger. De koersdaling van 3,8% moet dan gerelateerd worden aan een koersdaling van 11,2% voor de ES50 (i.p.v. 9,3%) en dat is voor de korte termijn conform verwachting.

 

5. BUFFERfund hield al langere tijd een forse hoeveelheid liquiditeiten aan. Heeft het fonds kunnen profiteren van de flinke tik naar beneden door op een lager niveau bij te kopen?

Wij hebben op de lagere niveaus in beperkte mate certificaten bijgekocht. De korte termijn volatiliteit (over 30 dagen) is sterk toegenomen, maar dat is minder het geval met de lange termijn (vanaf 1 jaar) volatiliteit. Dat noopt nog steeds tot voorzichtigheid bij het aankopen van nieuwe certificaten. Door de grote aangehouden liquiditeit is BUFFERfund minder hard gestegen dan wanneer het fonds volledig was belegd. Indien we nu op de lagere koersen volledig belegd zouden raken, bestaat het risico dat het fonds bij een verdergaande koersval harder in waarde daalt dan het eerder is gestegen. En het beheersen van risico blijft onze prioriteit nummer 1.

Ook benadrukken wij dat we niet in actie komen omdat we denken “dat het laagste punt is bereikt”. Zoals bekend gaat er op dat punt geen belletje af en wat het laagste punt van het jaar was, kan men pas achteraf constateren. Anders gezegd: wij hebben geen visie op de richting van de markt, maar handelen op basis van ontwikkelingen in volatiliteit en de actuele risicopositie van het fonds.

 

6. Is door de onrust de volatiliteit nu (flink) gestegen? Zo ja, wat betekent dat voor BUFFERfund?

Risico meten we in termen van volatiliteit. Hoe lager de volatiliteit, hoe minder risico. De volatiliteit van aandelen is recent inderdaad fors gestegen, maar dat geldt vooralsnog met name voor de korte termijn beweeglijkheid. Die van de lange termijn is veel minder sterk gestegen. Een oplopende volatiliteit is op korte termijn niet heel gunstig voor BUFFERfund, omdat de waarde van de certificaten daardoor daalt. Op langere termijn (en dus van groter belang) is de hoge volatiliteit echter wel voordelig, omdat het rendementsperspectief op de Bonus Certificaten daardoor toeneemt (vanwege de lagere aanschafkoersen). Met de huidige cashpositie is het per saldo dus gunstig voor BUFFERfund dat de volatiliteit weer aan het toenemen is.

 

7. Wat zijn nu globaal de scenario’s voor de rest van het jaar, bijvoorbeeld bij:

– een gestaag wegzakkende beurs, tot zo’n -15%?

– een zijwaartse beurs (tussen – 10 en + 10%)?

– een opnieuw stijgende beurs (tot zo’n + 15%)?

Bij het beheer van BUFFERfund houden wij dagelijks bij wat het koerseffect is van een directe sterke stijging of daling van de koersen. Met het bieden van vooruitzichten op langere termijn zijn wij voorzichtig, omdat er heel veel marktvariabelen zijn die het scenario beïnvloeden. Toch willen wij wel een indicatie geven.

Als de koersen gestaag verder dalen met circa 15%, verwachten wij dat BUFFERfund eind 2018, vanaf de huidige stand, geen of weinig verlies zal lijden (benchmark -15%).

Mochten de koersen zijwaarts bewegen en er per saldo geen koersverandering plaatsvinden, dan zal eind van het jaar het rendement vanaf het huidige niveau naar verwachting circa +5% bedragen (vergeleken met 0% voor de benchmark).

Indien de beurs opnieuw de stijgende lijn zou oppakken en vanaf het huidige niveau 15% oplopen, dan zal het rendement van BUFFERfund naar verwachting circa +6% bedragen (vergeleken met 15% voor de benchmark).

Daarbij tekenen we aan dat dit de cijfers zijn bij een BUFFER portefeuille met een nog steeds grote liquiditeit (55%). Wij verwachten dat de liquiditeit de komende maanden echter zal verminderen, waardoor de cijfers in alle scenario’s versterkt kunnen worden (wat meer verlies bij een koersdaling, wat meer winst bij een koersstijging van de index).

 

8. Samenvattend…?

Beleggen in BUFFERfund doe je primair om risico’s zoveel mogelijk te vermijden en met het oog op de (middel)langere termijn. Onze focus is niet gericht op ‘snel rendement maken’, ons beleid is er wél op gericht om enerzijds zeperds te ontlopen en anderzijds een gezond rendement te realiseren.

Het specifieke risicobeleid van BUFFERfund heeft zich nu voor de derde keer in ons nog korte bestaan bewezen:

  • tussen half mei en eind augustus 2017 daalde de benchmark op geleidelijke wijze met meer dan 6%, terwijl BUFFERfund in die periode opliep met meer dan 1%
  • in november 2017 daalde de benchmark met ruim 4%, terwijl BUFFERfund ongeveer gelijk bleef
  • in de afgelopen week moest ES50 dus 9,3% rendement inleveren, terwijl BUFFERfund 3,8% verloor.

 

Tenslotte is het goed om nogmaals te beklemtonen dat wij door de bonusstructuur van de certificaten in feite geen beursstijging nodig hebben om toch het genoemde gezonde rendement te realiseren. Wat bedoelen wij daarmee? Het leeuwendeel van onze portefeuille bestaat uit Capped Bonus Certificaten. Stel dat de ES50 op een dag in een keer met 10% daalt… In een dergelijk geval zal ook BUFFERfund in eerste instantie flink dalen, minder dan de index, maar nog steeds een verlies. Stel nu dat de index de rest van het jaar niet of nauwelijks meer beweegt, dan noteert de gewone indexbelegger uiteindelijk dus een verlies van 10%. BUFFERfund zal dan – zolang de buffers (van ongeveer 20%) van onze CBC niet geraakt zijn – het verlies inlopen en door de bonus alsnog een positief rendement realiseren.

 

Heeft u zelf nog andere vragen over de recente onrust op de beurzen en/of het beleid van BUFFERfund? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per e-mail of telefonisch via  +31(0)31 376 90 99. Wij staan u graag te woord.