Zonsondergang

BUFFERfund richt zich op verdubbeling belegd vermogen (persbericht)

 

Eerbeek, 16 december 2019 — BUFFERfund, het beleggingsfonds dat in 2016 is opgericht door econoom en financieel publicist Marcel Tak, wil in de komende drie jaar het belegd vermogen verdubbelen van € 44 mln richting € 100 mln.

Directeur Marcel Tak licht toe: “Beleggers hebben niet alleen een prachtig jaar, maar in feite een prachtig decennium achter de rug. De koersen staan hoog. Daar zijn goede redenen voor. De rente is extreem laag en ondernemingen draaien goed. De meeste risico’s die in de afgelopen jaren leken te bestaan, zijn in ieder geval in beurstermen niet uitgekomen.”

De discussie gaat er op dit moment vooral om of er een recessie aankomt die slecht is voor de beurskoersen. Marcel Tak zegt daarover: “Na tien jaar aanzienlijke koersstijgingen en op de rand van een nieuw decennium is het de vraag of die lijn wordt voortgezet. Er zijn goede kansen, zoals technologische ontwikkelingen en de blijvend lage rente. Maar er zijn ook nog heel wat potentiële dreigingen, zoals de handelsverhoudingen tussen de Verenigde Staten en China, de uitwerking van de Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, het schuldenniveau in Italië, de vraag of de rente gaat stijgen en sociale onrust in een aantal landen. Hoe dit alles uitpakt, is zeer de vraag, zeker op middellange termijn.”

Drastische risicobeperking

Volgens Tak is daarom de tijd meer dan ooit rijp voor het beperken van het risico. De aandelen- en onroerendgoedmarkten bevinden zich op historisch hoge niveaus en obligaties zijn volgens hem geen aantrekkelijk alternatief, onder andere gezien de lage rente. “Wij hebben al in 2016 met ons fonds het ‘bufferbeleggen’ geïntroduceerd. Een nieuwe vorm van risicomijdend beleggen die inmiddels ruim drie jaar zijn waarde heeft bewezen.”

Bufferbeleggen is erop gericht zoveel mogelijk te blijven profiteren van een goede stemming op de beurzen, maar vooral ook het verlies te beperken of zelfs te voorkomen als toch een ongunstige periode aanbreekt. BUFFERfund belegt uitsluitend in aandelenindexen, via gestructureerde producten die worden verhandeld op de beurzen van Frankfurt en Stuttgart. Hierdoor wordt het risico duidelijk verminderd en is de koersontwikkeling veel minder grillig dan de benchmark, met per saldo goede kansen op een solide rendement.

Marcel Tak: “In sterk groeiende markten zoals wij nu een aantal jaren hebben beleefd, behaal je met bufferbeleggen een mooi rendement. In zijwaarts bewegende of licht teruglopende markten outperformen wij de index, met ook onder die omstandigheden kans op een positief rendement. Al met al ligt het risico bij ons maar liefst zo’n 55% lager dan bij beleggen in de benchmarkindex.”

Het rendement van BUFFERfund in 2019 (tot en met 12 december) bedraagt 12%. Het totale rendement over drie jaar is 18%. Tak tot slot: “Nu wij in ruim drie jaar tijd een mooi trackrecord hebben opgebouwd, spreken wij de ambitie uit om ons belegd vermogen de komende jaren ruim te verdubbelen, in eerste instantie van de huidige € 44 miljoen naar € 100 miljoen. Daarbij richten we ons op drie groepen: vermogende particulieren, goede doelen en institutionele beleggers. Voor al deze beleggers geldt dat prudent moet worden omgegaan met de middelen. Mede gezien de talloze onzekerheden is het dan ook beter je voor te bereiden op wat kan gebeuren dan op wat gaat gebeuren.”

Over BUFFERfund

BUFFERfund (www.bufferfund.nl) is een beleggingsfonds dat in 2016 werd opgericht door econoom Marcel Tak en anderen. Benchmark is de Eurostoxx 50. Het risico van BUFFERfund is minder dan 50% ten opzichte van de benchmark aandelenindex. Het belegd vermogen bedraagt thans circa € 44 mln. BUFFERfund wil de komende jaren groeien naar € 100 mln.