Zonsondergang

BUFFERfund in de huidige markt

BUFFERfund is inmiddels bijna vijftien maanden geleden gestart. Tijdens deze periode heeft de lange termijn benchmark, de Euro Stoxx 50 (incl. dividend), enkele sterke stijgingen laten zien, afgewisseld met fases van ‘consolidatie’.

Grafiek: Geïndexeerde koersontwikkeling BUFFERfund en benchmark (18-8-2016 = 100).

De strategie van BUFFERfund is erop gericht om in dalende en gelijkblijvende markten beter te presteren dan de benchmark. De keerzijde hiervan is dat de prestaties in sterk stijgende markten weliswaar positief zijn, maar op korte termijn wel achterblijven bij de benchmark.

Afbeelding: Verwachte beweging BUFFERfund bij verschillende ontwikkelingen van de aandelenindex. Bron: Fondsprofiel BUFFERfund.

Sinds de start van BUFFERfund is het geannualiseerde rendement van de benchmark meer dan 22%. Aangezien het gemiddelde rendement op jaarbasis voor Europese aandelen historisch gezien rond de 7% ligt, is de kans erg klein dat de benchmark de huidige performance op lange termijn kan vasthouden.

Dat de koers van BUFFERfund tot nu toe in absolute zin achterblijft bij de benchmark is dus een logisch gevolg van de huidige marktomstandigheden. Een goede manier om fondsprestaties en indexprestaties met elkaar te vergelijken, is te corrigeren voor het gerealiseerde risico van fonds en index. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van Managed Account Report (MAR) ratio of de Sharpe ratio. Op basis van deze cijfers presteert BUFFERfund aanzienlijk beter dan de benchmark (Sharpe 2,84 vs. 2,05 / MAR 4,89 vs. 3,58). In tijden van scherpe koersdalingen en langdurige zijwaartse bewegingen zal BUFFERfund normaal gesproken ook in absolute zin beter presteren dan de benchmark.

Tijdens het relatief korte bestaan van het fonds hebben we één voorproefje gezien van het gedrag van de strategie in een dalende markt. Tussen 16 mei en 29 augustus van dit jaar daalde de benchmark op geleidelijke wijze met meer dan 6% in waarde. BUFFERfund liep in die periode juist op met meer dan 1%.

Grafiek: Geïndexeerde koersontwikkeling BUFFERfund en benchmark (16-5-2017 = 100).

De grafiek toont de essentie van de strategie van BUFFERfund. De combinatie van long en shortposities, de premie die wordt ontvangen door het gebruik van Bonus Certificaten en een actief beleid op het gebied van positie- en cashmanagement leiden tot karakteristieken die indexbeleggingen niet kunnen bieden.

Voor ons als fondsbeheerder bevestigen de cijfers dat de strategie conform verwachting reageert op de marktomstandigheden. In combinatie met de sterke risico-gecorrigeerde performance geeft dit ons als beheerder alle vertrouwen in het gevoerde beleid.

We zijn van mening dat het niet mogelijk is om toekomstige koersbewegingen op de aandelenmarkten te voorspellen en richten ons daarom op de zaken waar we wel invloed op hebben; risicomanagement, strakke monitoring en consistentie in de beleidsvoering.